Linia specializată anticorupție: 0 (22) 79 20 77 Linia instituțională pentru informare: 0 (22) 79 20 77

Angajamentul managementului de vîrf

Angajamentul managementului de vîrf

Managementul I.P. „LCTBANPC” își asumă angajamentul privind menținerea, aplicarea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management prin:

– menținerea unui dialog continuu cu clienții și partenerii în scopul actualizării politicii și obiectivelor calității;
– aportul la dezvoltarea durabilă a mediului economic și social în care ne desfasuram activitatea, inclusiv prin susținerea clienților I.P. LCTBANPC , acordînd o atenție riscurilor aferente;
– respectarea actelor legislative și normative în vigoare;
– asigurarea resurselor necesare pentru implementarea și funcționarea adecvată a sistemului de management;
– îmbunătățirea continuă a nivelului de instruire și motivare a angajaților în ceea ce privește calitatea serviciilor acordate;
– promovarea principiilor calității la toate etapele ciclului de management: planificare, organizare, conducere, control și aplicare a acțiunilor de îmbunătățire;
– achiziţionarea echipamentului performant, reactivilor și materialelor auxiliare de înaltă calitate;
– implementarea metodelor de verificare a calității și siguranței produselor vitivinicole, băuturilor alcoolice și nealcoolice în conformitate cu practicile europene și internaționale.

evenimente recente
VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina
29oct2021
VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina

La data de 27.10.2021, o delegație reprezentativă din Ucraina a efectuat o vizită la I.P. „LCTBANPC” în cadrul realizării unui program complex de lucru în Republica Moldova. Vizita de lucru a delegației respective în Moldova a fost organizată de International Trade Centre (ITC) – agenție comună a Organizației Mondiale a Comerț

INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP
28oct2021
INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP

Un grup de personal al I.P. „LCTBANPC” a participat la o activitate de instruire internă organizată în teren – la plantația vitivinicolă din s. Mircești, r-nul Ungheni care face parte din vinăria „Crama Mircești”. Dl Arcadie Foșnea, proprietarul vinăriei „Crama Mircești” și președintele Asociației Micilor Producători

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
26oct2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

Consiliul I.P. „LCTBANPC” s-a convocat, în ziua de 22 octombrie 2021, într-o nouă ședință. Aceasta a fost prezidată de către președintele Consiliului, dna Tatiana CALIONCHINA – șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor