Linia instituțională pentru informare: 022-792-077 Linia specializată anticorupție ANSA: 022-290-800 Linia specializată anticorupție CNA: 022-257-333 Linia națională anticorupție: 0-800-55555

Despre laborator

Despre laborator

Laboratorul de Încercări este o subdiviziune structurală a Instituției Publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” (I.P. „LCTBANPC”)

Laboratorul este acreditat de către I.P. „Centrul Național de Acreditare din RM” (MOLDAC) și corespunde cerințelor SM EN ISO/CEI 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Competența Laboratorului este confirmată prin obținerea Certificatului de acreditare.

Majoritatea indicilor de calitate se determină la echipamentele moderne automatizate și de personal de înaltă calificare. Sistemul de management al Laboratorului asigură validitatea rezultatelor eliberate prin intermediul auditurilor interne și altor proceduri de monitorizare a performanțelor sale, garantate și de audituri de supraveghere externe de către evaluatorii MOLDAC. Laboratorul permanent modernizează echipamentele utilizate și perfecționează metodele de încercări aplicate.

Calitatea încercărilor Laboratorului este garantată de teste de competență/încercări interlaboratoare (PT/ILC) la nivel internațional cu rezultate pozitive. Pe parcursul ultimilor 10 ani, L.Î. al I.P. „LCTBANPC” participă la PT organizate de BIPEA (Bureau Inter Professionnel d’Etudes Analytiques). L.Î. al I.P. „LCTBANPC” de asemenea participă la PT organizate de БелГИМ (Institutul de stat de metrologie din Belarus) la  determinarea activității radionuclizilor în produsele alimentare și materia primă agricolă.

În cadrul Laboratorului activează o echipă profesionistă formată din 22 persoane, toți cu studii superioare din domeniul chimiei, vinificației, tehnologiilor alimentare, dintre care 2 sunt doctori în știință, 10 degustători autorizați.

Certificatul de acreditare și domeniul actual de acreditare al laboratorului de încercări LCTBANPC.

evenimente recente
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
22dec2023
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 21 decembrie 2023 a avut loc ședința ordinară a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, sub conducerea președintei acestuia, dna Tatiana CALIONCHINA – șefa Direcției planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității din cadrul ANSA. La ședință membrii Consiliului au examinat mai multe subiecte incluse pe ordinea de z

Instruire privind aplicarea prevederilor HG nr. 589/2023
15dec2023
Instruire privind aplicarea prevederilor HG nr. 589/2023

La 13-14 decembrie 2023 I.P. „LCTBANPC” a organizat un curs de instruire cu genericul  „Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool”, la care a participat un numeros grup de reprezentanți ai întrep

Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”
28nov2023
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, I.P. „LCTBANPC” și-a deschis ușile pentru 2 grupuri de elevi din cadrul a 2 instituții de învățământ, la solicitarea acestora. Vizita primului grup, constituit din elevi ai Școlii profesionale nr.5 din mun.Chișinău – viitori bucătari, cofetari, chelneri, condus de către profesoara de chimie dna V

Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool
16nov2023
Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool

La 13 noiembrie 2023 în cadrul I.P. „LCTBANPC” a fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanți ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool, în cadrul căreia au fost puse în discuție mai multe subiecte aferente particularităților punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589 din 14.08.