Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

The founder and the governing bodies

The founder and the governing bodies

FONDATORUL I.P. “LCTBANPC” – AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR (ANSA)

tel/fax. +373-22-264640

email: info@ansa.gov.md

 

ORGAN COLEGIAL SUPERIOR – CONSILIUL I.P. “LCTBANPC”

Președintele Consiliului

CALIONCHINA Tatiana – șef al Direcției planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor ANSA din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Membrii Consiliului

MAZUREAC Sergiu – șef adjunct al Direcției siguranța și calitatea produselor alimentare de origine nonanimală, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

SÎRGHI Sergiu – șef al Direcției unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

STURZA Rodica – profesor universitar, șef al Departamentului Oenologie și Chimie din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie

DASCALIUC Liliana – șef al Serviciului politici și reglementări în domeniul produselor sectorului vitivinicol  și băuturilor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 

ORGAN EXECUTIV  – DIRECTORUL I.P. “LCTBANPC”

Lucia GHERDELESCU

tel/fax: (+373 22) 28-59-59 / (+373 22) 79-20-77

e-mail: lctbanpc@gmail.com

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin