Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

About the Lab

About the Lab

Laboratorul de Încercări este o subdiviziune structurală a Instituției Publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” (I.P. ”LCTBANPC”)

Laboratorul efectuează încercării de laborator în două localuri:

  1. Chişinău, str. Grenoble, 128U (testarea produselor vitivinicole, băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoolice, alcoolului etilic, bere),
  2. Chişinău, str. Uzinelor, 19 (testarea produselor alimentare conservate),

Laboratorul este acreditat de către I.P. „Centrul Național de Acreditare din RM” (MOLDAC) și corespunde cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Competența Laboratorului este confirmată prin obținerea Certificatului de acreditare.

Majoritatea indicilor de calitate se determină la echipamentele moderne automatizate și de personal de înaltă calificare. Sistemul de management al calității al Laboratorului asigură validitatea rezultatelor eliberate prin intermediul auditurilor interne și altor proceduri de monitorizare a performanțelor sale, garantate și de audituri de supraveghere externe de către evaluatorii MOLDAC. Laboratorul permanent modernizează echipamentele utilizate și perfecționează metodele de încercări aplicate.

Calitatea încercărilor Laboratorului este garantată de teste de competență/încercări interlaboratoare (PT/ILC) la nivel internațional cu rezultate pozitive. Pe parcursul ultimilor 10 ani, L.Î. al I.P. „LCTBANPC” participă la PT organizate de BIPEA (Bureau Inter Professionnel d’Etudes Analytiques). L.Î. al I.P. „LCTBANPC” de asemenea participă la PT organizate de БелГИМ (Institutul de stat de metrologie din Belarus) la  determinarea activității radionuclizilor în produsele alimentare și materia primă agricolă.

În cadrul Laboratorului activează o echipă profesionistă formată din 27 persoane, toți cu studii superioare din domeniul chimiei, vinificației, tehnologiilor alimentare, dintre care 2 sunt doctori în știință, 12 degustători autorizați.

Certificatul de acreditare și domeniul actual de acreditare al laboratorului de încercări LCTBANPC (vezi link).

 

 

 

 

 

 

recent events
CURS DE INSTRUIRE organizat de I.P. „ONVV”
02Jul2021
CURS DE INSTRUIRE organizat de I.P. „ONVV”

În perioada 30 iunie – 02 iulie 2021 I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV) a organizat, la sediul I.P. „LCTBANPC”, un curs de instruire cu tema „Verificarea respectării caietului de sarcini privind producerea strugurilor şi fabricarea produselor vitivinicole cu DOP şi cu IGP”. Acest curs de formare profesională s

ATELIER DE LUCRU organizat de I.P. „ONVV”
25Jun2021
ATELIER DE LUCRU organizat de I.P. „ONVV”

La 25 iunie 2021 I.P. „LCTBANPC” a găzduit activitățile atelierului de lucru, organizat de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului”, avînd genericul „Degustarea vinurilor produse în condiții de microvinificare, recolta 2020. Degustarea vinurilor experimentale Augustina, Nistreană”. Participanți ai activității în cauză

VIZITĂ DE STUDIU la I.P. „LCTBANPC”
15Jun2021
VIZITĂ DE STUDIU la I.P. „LCTBANPC”

Un grup de elevi ai Colegiului de Studii Administrative și Fiscale din mun.Chișinău, care își fac studiile la specialitatea Siguranța produselor alimentare, însoțiți de profesoarele de specialitate, dna Galina DANU și dna Ana LAUR, au efectuat în ziua de 14 iunie 2021, în cadrul stagiului de practică, o vizită de studiu la I.P. „LCT

Ședința Comitetului de imparțialitate
28Apr2021
Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției. În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în f