Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

About the Lab

About the Lab

Laboratorul de Încercări este o subdiviziune structurală a Instituției Publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” (I.P. ”LCTBANPC”)

Laboratorul efectuează încercării de laborator în două localuri:

  1. Chişinău, str. Grenoble, 128U (testarea produselor vitivinicole, băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoolice, alcoolului etilic, bere),
  2. Chişinău, str. Uzinelor, 19 (testarea produselor alimentare conservate),

Laboratorul este acreditat de către I.P. „Centrul Național de Acreditare din RM” (MOLDAC) și corespunde cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Competența Laboratorului este confirmată prin obținerea Certificatului de acreditare.

Majoritatea indicilor de calitate se determină la echipamentele moderne automatizate și de personal de înaltă calificare. Sistemul de management al calității al Laboratorului asigură validitatea rezultatelor eliberate prin intermediul auditurilor interne și altor proceduri de monitorizare a performanțelor sale, garantate și de audituri de supraveghere externe de către evaluatorii MOLDAC. Laboratorul permanent modernizează echipamentele utilizate și perfecționează metodele de încercări aplicate.

Calitatea încercărilor Laboratorului este garantată de teste de competență/încercări interlaboratoare (PT/ILC) la nivel internațional cu rezultate pozitive. Pe parcursul ultimilor 10 ani, L.Î. al I.P. „LCTBANPC” participă la PT organizate de BIPEA (Bureau Inter Professionnel d’Etudes Analytiques). L.Î. al I.P. „LCTBANPC” de asemenea participă la PT organizate de БелГИМ (Institutul de stat de metrologie din Belarus) la  determinarea activității radionuclizilor în produsele alimentare și materia primă agricolă.

În cadrul Laboratorului activează o echipă profesionistă formată din 27 persoane, toți cu studii superioare din domeniul chimiei, vinificației, tehnologiilor alimentare, dintre care 2 sunt doctori în știință, 12 degustători autorizați.

Certificatul de acreditare și domeniul actual de acreditare al laboratorului de încercări LCTBANPC (vezi link).

 

 

 

 

 

 

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04Oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
10Aug2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscuril

Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”
05Aug2021
Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 02-04 august 2021 două echipe de evaluare ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de menținere a acreditării acestora pe domeniul produse vitivinicole și alcoolice,

Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării
30Jul2021
Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării

La 28-29 iulie 2021 o echipă de experți în certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC” a efectuat la un nou client al instituției – întreprinderea ЧП ПТК «ЛУКАС» din or. Cremenciug (Ucraina), la solicitarea acesteia, evaluarea procesului de producere conform cerințelor schemei nr.3 în scop de certificate a produselor de patiseri