Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

About the Lab

About the Lab

Laboratorul de Încercări este o subdiviziune structurală a Instituției Publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” (I.P. ”LCTBANPC”)

Laboratorul este acreditat de către I.P. „Centrul Național de Acreditare din RM” (MOLDAC) și corespunde cerințelor SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Competența Laboratorului este confirmată prin obținerea Certificatului de acreditare.

Majoritatea indicilor de calitate se determină la echipamentele moderne automatizate și de personal de înaltă calificare. Sistemul de management al Laboratorului asigură validitatea rezultatelor eliberate prin intermediul auditurilor interne și altor proceduri de monitorizare a performanțelor sale, garantate și de audituri de supraveghere externe de către evaluatorii MOLDAC. Laboratorul permanent modernizează echipamentele utilizate și perfecționează metodele de încercări aplicate.

Calitatea încercărilor Laboratorului este garantată de teste de competență/încercări interlaboratoare (PT/ILC) la nivel internațional cu rezultate pozitive. Pe parcursul ultimilor 10 ani, L.Î. al I.P. „LCTBANPC” participă la PT organizate de BIPEA (Bureau Inter Professionnel d’Etudes Analytiques). L.Î. al I.P. „LCTBANPC” de asemenea participă la PT organizate de БелГИМ (Institutul de stat de metrologie din Belarus) la  determinarea activității radionuclizilor în produsele alimentare și materia primă agricolă.

În cadrul Laboratorului activează o echipă profesionistă formată din 22 persoane, toți cu studii superioare din domeniul chimiei, vinificației, tehnologiilor alimentare, dintre care 2 sunt doctori în știință, 10 degustători autorizați.

Certificatul de acreditare și domeniul actual de acreditare al laboratorului de încercări LCTBANPC (vezi link).

 

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin