str. Grenoble 128 U: +373 22 28 59 59str. Uzinelor 19: +373 22 47 71 93

Evenimente

18Jun2018

05.06.2018 Prezentarea analizatorului de mercur „RA-915M”

La data de 5 iunie 2018 în incinta ÎS „CNVCPA” s-a desfășurat prezentarea analizatorului de  mercur „RA-915M” procurat recent, dotat cu bloc „Piro 915+” și a posibilităților analitice ale acestuia (producător – firma „LUMEX”, or. Sankt-Petersburg, Federația Rusă).

Analizatorul de mercur „RA-915M” este destinat pentru analiza directă a probelor solide și lichide de orice compoziție, inclusiv a probelor cu matrice compusă (materiale biologice, produse alimentare, mase plastice, cauciucuri, petrol etc.), precum şi a aerului atmosferic, aerul locuințelor și încăperilor de producere în condiții de cîmp (analizatorul este portabil). Principiul de acțiune a blocului „Piro 915+” se bazează pe descompunerea termică a matricei probei, reducerea mercurului din probă pînă la starea de vapori atomari şi transferarea acestuia în celula de măsurare. Limitele joase de detecție a mercurului la nivelul unităților de μg/kg permit realizarea controlului obiectelor naturale și tehnologice, produselor alimentare, materiilor prime și al deșeurilor în vederea conformității standardelor sanitaro-igienice și tehnologice.

În analizorul de mercur „RA-915M” este implementată o versiune modernă a spectrometriei de absorbție atomică diferențială cu corecție Zeeman a absorbției neselective.

Avantaje:

  • Circuitul opto-electronic original al analizorului asigură o limită ultra-scăzută de detecție a mercurului.
  • Datorită utilizării unei cuve standard cu o singură trecere și altei cuve cu mai multe treceri, se obține un diapazon larg de măsurări ale concentrației de mercur în obiectele măsurate (20÷20000 ng/m3 în aer; 0,003÷5 mg/kg în produse alimentare etc.).
  • Metoda de corecție a absorbției neselective, utilizată în analizorul „RA-915M”, facilitează lucrul cu probele ce au o matrice organică sau neorganică complexă.
  • Analizorul „RA-915M” are o cuvă de control încorporată, care permite determinarea simplă și rapidă a funcționalității dispozitivului.
  • În regimul „Monitorizare”, este posibilă monitorizarea în timp a variației concentrației de vapori de mercur din aerul analizat și memorarea rezultatelor în memoria încorporată.
  • Capacitatea mare a bateriei (durata autonomă de lucru fără reîncărcare – nu mai puțin de 8 ore), memoria încorporată, automatizarea completă a procesului de autodiagnosticare și operarea simplă permit utilizarea analizorului în condiții de cîmp.
  • Pentru cele mai multe probe lichide și solide, durata unei măsurări nu depășește 5 minute.

Analizorul de mercur „RA-915M” a trecut certificarea necesară și a fost inclus în Registrele de stat ale mijloacelor de măsurare în țările CSI.

Pe baza metodei „LUMEX”, a fost elaborat și pus în funcțiune GOST R 54639-211 „Produse alimentare și hrană pentru animale. Determinarea mercurului prin metoda spectroscopiei de absorbție atomică bazată pe efectul Zeeman”.

recent events
Ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor din sectorul vitivinicol
16Sep2020
Ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor din sectorul vitivinicol

Miercuri, 16 septembrie 2020, la sediul I.P. „LCTBANPC” a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor de produse vitivinicole din țară, organizată în contextul inițierii de către ANSA a procesului de consultări asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor l

Evaluarea de supraveghere a organismului de certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC”
25Aug2020
Evaluarea de supraveghere a organismului de certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 24-25 august 2020 echipa de evaluare a Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), sub conducerea evaluatorului-șef, dna Angela IGNAT, și avînd de asemenea în componența sa pe dna Natalia MIHĂESCU, evaluator, a efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea de supraveghere a organismului de certificare din cadrul I.P. „

Acordarea suportului metodologic și practic
18Aug2020
Acordarea suportului metodologic și practic

În perioadele 10-13 august și 17-18 august 2020, la solicitarea producătorilor de produse alcoolice, colaboratorii laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” au oferit suport metodologic și practic pentru cîteva grupuri de colegi din laboratoarele întreprinderilor S.A. „Cricova”, „Bulgari Winery” S.R.L., „Vinăria P

Evaluarea de supraveghere a laboratorului de încercări al instituției
29Jul2020
Evaluarea de supraveghere a laboratorului de încercări al instituției

O echipă de evaluare din cadrul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), în frunte cu evaluatorul-șef, dna Natalia ȘAPOVAL, a efectuat la fața locului, în perioada 22-29 iulie 2020, în regim planic, evaluarea de supraveghere a laboratorului de încercări al I.P. „LCTBANPC” (de la ambele locații) în scop de menținere a acreditării