str. Grenoble 128 U: +373 22 28 59 59str. Uzinelor 19: +373 22 47 71 93

Evenimente

18Aug2020

Acordarea suportului metodologic și practic

În perioadele 10-13 august și 17-18 august 2020, la solicitarea producătorilor de produse alcoolice, colaboratorii laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” au oferit suport metodologic și practic pentru cîteva grupuri de colegi din laboratoarele întreprinderilor S.A. „Cricova”, „Bulgari Winery” S.R.L., „Vinăria Poiana” S.R.L., precum și „Vinia Traian” S.A., „Moldavskii standart” S.R.L.

 

Activitatea în cauză a fost desfășurată în vederea dezvoltării abilităților profesionale ale  angajaților respectivi de aplicare în practică a metodelor fizico-chimice și microbilogice la testarea produselor alcoolice și vitivinicole.

 

Persoanele invitate au avut posibilitatea, cu îndrumarea și sub supravegherea specialiștilor I.P. „LCTBANPC” d.d. Marina Vascan, Aurica Ocrain, Valentina Busuioc și Nadejda Buzu, să realizeze lucrări de pregătire a reactivilor pentru investigații și să efectueze personal încercările de laborator prin metodele specificate.

 

În opinia invitaților, programul de activități propus de I.P. „LCTBANPC” a fost benefic pentru acumularea unei experiențe utile și pe alocuri chiar novate, suportul și sfaturile oferite fiind de calitate și foarte necesare pentru munca lor ulterioară în cadrul întreprinderilor din care ei fac parte.

recent events
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020
27Feb2021
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020

La 11,18, 25 februarie 2021, reprezentanți ai I.P. „LCTBANPC” – directorul instituției, dna GHERDELESCU Lucia și dd. PREDA Viorica, ROTARI Angela, specialiști coordonatori în cadrul organismului de certificare al instituției – au luat parte, în calitate de degustători, alături de alți specialiști din domeniu, la degustările regi

Implementarea unei noi metode de determinare a conținutului de micotoxine în produsele alimentare
15Feb2021
Implementarea unei noi metode de determinare a conținutului de micotoxine în produsele alimentare

Fiind constant preocupată de sporirea calității serviciilor prestate, I.P. „LCTBANPC” a inițiat implementarea în activitatea laboratorului său de încercări (LÎ) a unei noi metode de determinare a conținutului de micotoxine în produsele alimentare. În acest scop instituția a făcut o investiție importantă pentru dezvoltarea per

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
15Feb2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 12 februarie 2021 a avut loc ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC” – prima din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Rodica STURZA – președinte al Consiliului, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie. Examinării în cadrul ședinței au fost supuse mai

Seminar pentru inspectorii posturilor de inspecție la frontieră din cadrul ANSA
04Feb2021
Seminar pentru inspectorii posturilor de inspecție la frontieră din cadrul ANSA

La 04 februarie 2021, Direcția Comerț Internațional și Inspecție la Frontieră din cadrul  Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat un seminar pentru inspectorii posturilor de inspecție la frontieră din cadrul ANSA antrenați în prelevarea produselor vitivinicole/alcoolice, cu genericul „Prelevarea și ident