str. Grenoble 128 U: +373 22 28 59 59str. Uzinelor 19: +373 22 47 71 93

Evenimente

18Aug2020

Acordarea suportului metodologic și practic

În perioadele 10-13 august și 17-18 august 2020, la solicitarea producătorilor de produse alcoolice, colaboratorii laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” au oferit suport metodologic și practic pentru cîteva grupuri de colegi din laboratoarele întreprinderilor S.A. „Cricova”, „Bulgari Winery” S.R.L., „Vinăria Poiana” S.R.L., precum și „Vinia Traian” S.A., „Moldavskii standart” S.R.L.

 

Activitatea în cauză a fost desfășurată în vederea dezvoltării abilităților profesionale ale  angajaților respectivi de aplicare în practică a metodelor fizico-chimice și microbilogice la testarea produselor alcoolice și vitivinicole.

 

Persoanele invitate au avut posibilitatea, cu îndrumarea și sub supravegherea specialiștilor I.P. „LCTBANPC” d.d. Marina Vascan, Aurica Ocrain, Valentina Busuioc și Nadejda Buzu, să realizeze lucrări de pregătire a reactivilor pentru investigații și să efectueze personal încercările de laborator prin metodele specificate.

 

În opinia invitaților, programul de activități propus de I.P. „LCTBANPC” a fost benefic pentru acumularea unei experiențe utile și pe alocuri chiar novate, suportul și sfaturile oferite fiind de calitate și foarte necesare pentru munca lor ulterioară în cadrul întreprinderilor din care ei fac parte.

recent events
Ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor din sectorul vitivinicol
16Sep2020
Ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor din sectorul vitivinicol

Miercuri, 16 septembrie 2020, la sediul I.P. „LCTBANPC” a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor de produse vitivinicole din țară, organizată în contextul inițierii de către ANSA a procesului de consultări asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor l

Evaluarea de supraveghere a organismului de certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC”
25Aug2020
Evaluarea de supraveghere a organismului de certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 24-25 august 2020 echipa de evaluare a Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), sub conducerea evaluatorului-șef, dna Angela IGNAT, și avînd de asemenea în componența sa pe dna Natalia MIHĂESCU, evaluator, a efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea de supraveghere a organismului de certificare din cadrul I.P. „

Evaluarea de supraveghere a laboratorului de încercări al instituției
29Jul2020
Evaluarea de supraveghere a laboratorului de încercări al instituției

O echipă de evaluare din cadrul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), în frunte cu evaluatorul-șef, dna Natalia ȘAPOVAL, a efectuat la fața locului, în perioada 22-29 iulie 2020, în regim planic, evaluarea de supraveghere a laboratorului de încercări al I.P. „LCTBANPC” (de la ambele locații) în scop de menținere a acreditării

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
12Mar2020
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 11 martie 2020 a avut loc prima ședință din acest an a Consililui instituției. Ședința a fost prezidată de către dna Rodica STURZA – președinte al Consiliului, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie.   Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit  mai mult