Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Comunicate și anunțuri

10Sep2022

AVIZ

În atenția tuturor părților interesate

I.P. „LCTBANPC” aduce la cunoștință faptul că în legătură cu depistarea, în rezultatul investigațiilor de laborator, a necorespunderii cerințelor actelor normative aferente a indicilor de calitate (organoleptici și fizico-chimici) la un șir de mostre de vinuri îmbuteliate în PET (polietilentereftalat), prelevate de către inspectoriii ANSA din rețeaua de comerț cu amănuntul, Organismul de certificare din cadrul instituției a decis suspendarea parțială, pentru perioada 05.09.2022-05.03.2023, a domeniului de certificare a produselor vitivinicole îmbuteliate în PET indicat în Certificatele de conformitate (CC), emise în corespundre cu cerințele schemei nr.3 de certificare (în serie) pentru întreprinderile după cum urmează:

–  „Migdal-P” S.A.; –  „Vinia Traian” S.A.;
–  „Voitis Distillery” S.R.L.; –  „Romănești” S.A.;
–  „Cascad Vin” S.R.L.; –  „Vinăria Romănești” S.R.L.;
–  „Alianța-Vin” S.R.L.; –   „Agrofirma Cimișlia” S.A.
–   „Carlevana Winery” S.R.L.;

 

În consecință, plasarea pe piața internă și externă a produselor în cauză de către întreprinderile sus-indicate în baza CC emise în corespundere cu cerințele schemei nr. 3 de certificare, pe perioada suspendării domeniului de certificare nu este posibilă.

În contextul dat anunțăm că producătorii vizați mai sus vor solicita certificarea pentru fiecare lot de produse vitivinicole îmbuteliate în PET până la data de 05.03.2023, în cazul în care în perioada respectivă de către Organismul de certificare nu va luată o altă decizie.

 

Administrația 

I.P. „LCTBANPC”

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin