str. Grenoble 128 U: +373 22 28 59 59str. Uzinelor 19: +373 22 47 71 93

Evenimente

25Aug2020

Evaluarea de supraveghere a organismului de certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 24-25 august 2020 echipa de evaluare a Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), sub conducerea evaluatorului-șef, dna Angela IGNAT, și avînd de asemenea în componența sa pe dna Natalia MIHĂESCU, evaluator, a efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea de supraveghere a organismului de certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de menținere a acreditării acestuia la cerințele standardului moldovean SM SR EN ISO/IEC 17065:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii.

Rezultatele evaluării în cauză de către MOLDAC au demonstrat în ansamblu faptul că activitățile desfășurate în cadrul organismului de certificare al instituției îndeplinesc cerințele de acreditare.

În paralel, echipa MOLDAC a confirmat că personalul implicat în procesul respectiv întrunește toate competențele necesare, astfel aplicînd în mod conform cerințele standardului relevant și, în consecință, prestând servicii de certificare pe domeniile de competență ale organismului într-o manieră obiectivă, imparțială, independentă, transparentă, fără discriminare, cu respectarea cerințelor referitoare la asigurarea confidențialității.

recent events
Ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor din sectorul vitivinicol
16Sep2020
Ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor din sectorul vitivinicol

Miercuri, 16 septembrie 2020, la sediul I.P. „LCTBANPC” a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor de produse vitivinicole din țară, organizată în contextul inițierii de către ANSA a procesului de consultări asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor l

Acordarea suportului metodologic și practic
18Aug2020
Acordarea suportului metodologic și practic

În perioadele 10-13 august și 17-18 august 2020, la solicitarea producătorilor de produse alcoolice, colaboratorii laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” au oferit suport metodologic și practic pentru cîteva grupuri de colegi din laboratoarele întreprinderilor S.A. „Cricova”, „Bulgari Winery” S.R.L., „Vinăria P

Evaluarea de supraveghere a laboratorului de încercări al instituției
29Jul2020
Evaluarea de supraveghere a laboratorului de încercări al instituției

O echipă de evaluare din cadrul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), în frunte cu evaluatorul-șef, dna Natalia ȘAPOVAL, a efectuat la fața locului, în perioada 22-29 iulie 2020, în regim planic, evaluarea de supraveghere a laboratorului de încercări al I.P. „LCTBANPC” (de la ambele locații) în scop de menținere a acreditării

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
12Mar2020
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 11 martie 2020 a avut loc prima ședință din acest an a Consililui instituției. Ședința a fost prezidată de către dna Rodica STURZA – președinte al Consiliului, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie.   Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit  mai mult