Institutional line for information: 022-792-077 Specialized anti-corruption line: 022-290-800 Specialized anti-corruption line: 022-257-333 National anti-corruption line: 0-800-55555

Evenimente

12May2023

Evaluarea Laboratorului de încercări de către echipa MOLDAC

În perioada 10-11 mai 2023 a avut loc evaluarea planică a Laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” de către o echipă a Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC). Evaluarea în cauză a avut drept scop verificarea menținerii de către Laboratorul de încercări (LÎ) a 119 metode de încercări acreditate pe domeniul produselor vitivinicole, alcoolice și produselor alimentare, dar și a capacității acestuia pentru îndeplinirea cerințelor aferente extinderii solicitate a acreditării pentru 3 metode de încercări după cum urmează:

  • determinarea concentrației masice a sodiului, potasiului în produse vitivinicole prin metoda spectroscopiei de emisie atomică în flacără;
  • determinarea concentrației masice a clorurilor, sulfaților în produse vitivinicole prin metoda electroforeză capilară;
  • determinarea fracției masice de fructe cu defecte particulare în fructe uscate prin metoda gravimetrică.

În cadrul realizării misiunii respective, echipa de evaluare MOLDAC, condusă de către dna Larisa BOBOC, evaluator-șef al MOLDAC, și având în componența sa 3 evaluatori tehnici – dna Tatiana MITINA, șefa Laboratorului Chimia Apei (ILAS) din cadrul Institututului de Chimie, dna Oxana  CIOLACU, fostă specialistă în cadrul laboratorului Întreprinderii de Stat „Centrul Metrologie Aplicată și Certificare” („CMAC”), și dna Ala IAȚCO, șefă laborator al Combinatului de carne „Carmez Processing” S.R.L. – au evaluat la fața locului documentele sistemului de management al Laboratorului de încercări al I.P. „LCTBANPC”, au asistat la efectuarea de către personalul acestuia a încercărilor la probele de produse testate în vederea determinării nivelului de corespundere a LÎ cerințelor standardului de referință SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.

Urmare a finalizării misiunii de evaluare, echipa MOLDAC a constatat dezvoltarea continuă și apreciabilă a activității LÎ, expunând concomitent și unele recomandări de îmbunătățire, care vor fi implementate de acesta pe parcurs în scopul creșterii permanente a calității serviciilor prestate clienților.

I.P. „LCTBANPC” aduce sincere mulțumiri echipei MOLDAC pentru analiza profundă și exigentă a activității Laboratorului de încercări din cadrul instituției, ceea ce va contribui la atingerea pe viitor de către acesta a noi performanțe!

recent events
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”
28Nov2023
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, I.P. „LCTBANPC” și-a deschis ușile pentru 2 grupuri de elevi din cadrul a 2 instituții de învățământ, la solicitarea acestora. Vizita primului grup, constituit din elevi ai Școlii profesionale nr.5 din mun.Chișinău – viitori bucătari, cofetari, chelneri, condus de către profesoara de chimie dna V

Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool
16Nov2023
Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool

La 13 noiembrie 2023 în cadrul I.P. „LCTBANPC” a fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanți ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool, în cadrul căreia au fost puse în discuție mai multe subiecte aferente particularităților punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589 din 14.08.

Participare la concursul național „Vinul Moldovei” (ediția a II-a)
13Nov2023
Participare la concursul național „Vinul Moldovei” (ediția a II-a)

Directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELSCU, a participat, alături de experți internaționali și locali, în calitate de membru al juriului și președinte al uneia din comisiile de degustare, la cea de-a II-a ediție a concursului național „Vinul Moldovei”, organizat de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” la Chișin

Instruire în domeniul evaluării conformității produselor prin proces de certificare în conformitate cu cerințele schemei de certificare în serie
06Nov2023
Instruire în domeniul evaluării conformității produselor prin proces de certificare în conformitate cu cerințele schemei de certificare în serie

În perioada 31 octombrie - 02 noiembrie 2023 I.P. „LCTBANPC” a organizat un curs de instruire pentru un numeros grup de reprezentanți ai întreprinderilor – clienți ai instituției, în cadrul căruia participanții la acesta au fost familiarizați cu modul de organizare și desfășurare a evaluării conformității produselor prin proces