Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

16Apr2022

Evaluarea laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 11-13 aprilie 2022 o echipă de evaluare a Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) a efectuat evaluarea planificată a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de reacreditare a acestuia pe domeniile produselor vitivinicole/alcoolice și produselor alimentare, inclusiv pe domeniul extins – pentru 10 metode de încercări.

Echipa respectivă, sub conducerea dnei Natalia ȘAPOVAL, evaluator-șef al MOLDAC, avînd în componența sa și 5 evaluatori tehnici ai MOLDAC, a evaluat la fața locului nivelul de corespundere a competenței laboratorului de încercări cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări. În cadrul misiunii de evaluare, echipa a verificat corectitudinea efectuării încercărilor de laborator, conformitatea documentelor sistemului de management al laboratorului, precum și respectarea de către personal a principiilor de imparțialitate și confidențialitate cerute de documentul vizat.

Rezultatele evaluării au demonstrat faptul că activitățile desfășurate de laboratorul de încercări din cadrul instituției îndeplinesc practic în totalitate cerințele de acreditare, iar personalul implicat în procesele de lucru întrunește competențele necesare și aplică în mod conform și continuu cerințele standardului de referință și ale altor standarde aplicable metodelor de încercări, astfel satisfăcînd doleanțele crescînde ale clienților I.P. „LCTBANPC” aferente calității serviciilor prestate de instituție.

I.P. „LCTBANPC” exprimă gratitudine echipei MOLDAC pentru abordarea pozitivă, profesionistă și profundă a activității laboratorului de încercări al instituției, spiritul de cooperare manifestat în timpul evaluării, precum și pentru propunerile apreciabile expuse pe parcurs care, fiind implementate, cu siguranță vor aduce pe viitor îmbunătățiri în funcționarea laboratorului!

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin