Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

05Aug2021

Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 02-04 august 2021 două echipe de evaluare ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de menținere a acreditării acestora pe domeniul produse vitivinicole și alcoolice, precum și de extindere a acreditării pe domeniul produse alimentare.

Echipele respective, una sub conducerea evaluatorului-șef – dna Angela IGNAT, și cea de-a doua, în frunte cu evaluatorul-șef – dna Natalia ȘAPOVAL, au evaluat nivelul de corespundere a competenței organismului de certificare și, respectiv, a laboratorului de încercări, cu cerințele standardului SM SR EN ISO/IEC 17065:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii și ale standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.

Rezultatele evaluării au demonstrat în linii mari faptul că activitățile desfășurate de organismul de certificare și laboratorul de încercări din cadrul instituției îndeplinesc cerințele de acreditare, iar personalul implicat în procese întrunește competențele necesare și aplică în mod conform și continuu cerințele standardelor relevante, astfel satisfăcînd doleanțele clienților I.P. „LCTBANPC” aferente calității serviciilor prestate de instituție.

Urmare a evaluării efectuate, ținînd cont de constatările și recomandările expuse de către membrii echipelor MOLDAC, instituția va întreprinde în timp oportun acțiunile necesare în vederea îmbunătățirii continue a activității sale.

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04Oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
10Aug2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscuril

Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării
30Jul2021
Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării

La 28-29 iulie 2021 o echipă de experți în certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC” a efectuat la un nou client al instituției – întreprinderea ЧП ПТК «ЛУКАС» din or. Cremenciug (Ucraina), la solicitarea acesteia, evaluarea procesului de producere conform cerințelor schemei nr.3 în scop de certificate a produselor de patiseri

CURS DE INSTRUIRE organizat de I.P. „ONVV”
02Jul2021
CURS DE INSTRUIRE organizat de I.P. „ONVV”

În perioada 30 iunie – 02 iulie 2021 I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV) a organizat, la sediul I.P. „LCTBANPC”, un curs de instruire cu tema „Verificarea respectării caietului de sarcini privind producerea strugurilor şi fabricarea produselor vitivinicole cu DOP şi cu IGP”. Acest curs de formare profesională s