Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Comunicate și anunțuri

18Jan2021

În atenția tuturor părților interesate

AVIZ

I.P. „LCTBANPC” aduce la cunoștință faptul aprobării de către Guvern a Hotărârii nr.994 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/ nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, a Nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor la acestea.

În contextul dat vă informăm că, începînd cu 18 ianuarie 2021, I.P. „LCTBANPC” pune în aplicare noul Nomenclator al serviciilor prestate de instituție și noile tarife la acestea. În vederea asigurării unei interacționări productive pe viitor pe subiectul dat vă invităm să luați act de documentele normative în cauză pe site-ul instituției la compartimentul „Servicii și tarife”.

Atragem atenția asupra faptului că Nomenclatorul nou-aprobat nu prevede aplicarea  regimului de urgență la prestarea serviciilor. Astfel, cererile pentru accesarea serviciilor vor fi depuse de către solicitanți din timp/în termen oportun.

Vă asigurăm în disponibilitatea I.P. „LCTBANPC” de a acorda solicitanților suportul informativ necesar cu referire la Nomenclatorul serviciilor prestate de instituție și tarifele nou-aprobate, dorindu-vă în continuare succese notabile în activitate!

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate
28Apr2021
Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției. În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în f

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale
15Apr2021
Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri su

Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”
05Apr2021
Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”

Un grup de colaboratori din cadrul I.P. „LCTBANPC” a participat, la data de 02 aprilie 2021, la Conferința națională cu genericul „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”, organizată de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV). La conferința în cauză, desfășurată în format online, au part

O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”
23Mar2021
O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”

Potrivit prevederilor Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, organismul de certificare (OC) din cadrul instituției urmează să-și extindă competența pe segmentul de certificare a produselor alimentare. Întru realizarea prevederilor în cauză, OC a inițiat în anul 2021 activitățile necesare pentru demarar