Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

15Apr2021

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri suplimentare de prevenire a corupției.

Pe parcursul sesiunii de instruire personalul a fost familiarizat cu prevederile cadrului normativ național și cel intern aplicabil domeniului integrității în sectorul public, inclusiv cu privire la regimul de declarare a situațiilor de conflict de interese, regimul juridic al cadourilor, neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare, denunțarea/neadmiterea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate, precum și la demararea unei noi etape în procesul de evaluare a riscurilor de fraudă și corupție aferente activității acesteia. S-a accentuat faptul instituirii în cadrul I.P. „LCTBANPC” a unor registre speciale de evidență a situațiilor pe aspectele enunțate.

Personalul instituției conștientizează pe deplin importanța măsurilor adoptate de conducerea I.P. „LCTBANPC” în domeniul consolidării integrității instituționale și a climatului de toleranță zero la corupție, le acceptă fără rezerve și va asigura continuu implementarea lor în activitatea sa profesională de zi cu zi.

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04Oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
10Aug2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscuril

Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”
05Aug2021
Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 02-04 august 2021 două echipe de evaluare ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de menținere a acreditării acestora pe domeniul produse vitivinicole și alcoolice,

Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării
30Jul2021
Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării

La 28-29 iulie 2021 o echipă de experți în certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC” a efectuat la un nou client al instituției – întreprinderea ЧП ПТК «ЛУКАС» din or. Cremenciug (Ucraina), la solicitarea acesteia, evaluarea procesului de producere conform cerințelor schemei nr.3 în scop de certificate a produselor de patiseri