Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

15Apr2021

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri suplimentare de prevenire a corupției.

Pe parcursul sesiunii de instruire personalul a fost familiarizat cu prevederile cadrului normativ național și cel intern aplicabil domeniului integrității în sectorul public, inclusiv cu privire la regimul de declarare a situațiilor de conflict de interese, regimul juridic al cadourilor, neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare, denunțarea/neadmiterea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate, precum și la demararea unei noi etape în procesul de evaluare a riscurilor de fraudă și corupție aferente activității acesteia. S-a accentuat faptul instituirii în cadrul I.P. „LCTBANPC” a unor registre speciale de evidență a situațiilor pe aspectele enunțate.

Personalul instituției conștientizează pe deplin importanța măsurilor adoptate de conducerea I.P. „LCTBANPC” în domeniul consolidării integrității instituționale și a climatului de toleranță zero la corupție, le acceptă fără rezerve și va asigura continuu implementarea lor în activitatea sa profesională de zi cu zi.

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate
28Apr2021
Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției. În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în f

Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”
05Apr2021
Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”

Un grup de colaboratori din cadrul I.P. „LCTBANPC” a participat, la data de 02 aprilie 2021, la Conferința națională cu genericul „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”, organizată de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV). La conferința în cauză, desfășurată în format online, au part

O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”
23Mar2021
O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”

Potrivit prevederilor Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, organismul de certificare (OC) din cadrul instituției urmează să-și extindă competența pe segmentul de certificare a produselor alimentare. Întru realizarea prevederilor în cauză, OC a inițiat în anul 2021 activitățile necesare pentru demarar

Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020
27Feb2021
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020

La 11,18, 25 februarie 2021, reprezentanți ai I.P. „LCTBANPC” – directorul instituției, dna GHERDELESCU Lucia și dd. PREDA Viorica, ROTARI Angela, specialiști coordonatori în cadrul organismului de certificare al instituției – au luat parte, în calitate de degustători, alături de alți specialiști din domeniu, la degustările regi