Institutional line for information: 022-792-077 Specialized anti-corruption line: 022-290-800 Specialized anti-corruption line: 022-257-333 National anti-corruption line: 0-800-55555

Evenimente

16Jan2023

INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” în domeniul integrității instituționale

La 16 ianuarie 2023 în cadrul I.P. „LCTBANPC” a fost organizată o sesiune de instruire a personalului instituției, cu genericul Măsurile de consolidare a climatului de integritate instituțională”, tema fiind prezentată de către dl Grigore LUPAȘCU, specialist principal în Direcția educație anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție.

Pe parcursul instruirii au fost abordate următoarele subiecte:

 • angajarea şi promovarea agenţilor publici în bază de merit şi de integritate profesională;
 • respectarea regimului juridic al incompatibilităţilor, restricţiilor în ierarhie şi al limitărilor de publicitate;
 • respectarea regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale;
 • respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;
 • neadmiterea favoritismului;
 • respectarea regimului juridic al cadourilor;
 • neadmiterea, denunţarea şi tratarea influenţelor necorespunzătoare;
 • neadmiterea, denunţarea manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate;
 • intoleranţa faţă de incidentele de integritate;
 • asigurarea transparenţei în procesul decizional;
 • asigurarea accesului la informaţii de interes public;
 • gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a finanţelor rambursabile şi nerambursabile;
 • respectarea normelor de etică şi deontologie;
 • respectarea regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi cu migrarea agenţilor publici în sectorul privat (pantuflajul).

Activitatea de instruire a decurs în mod interactiv, ceea ce a permis conștientizarea o dată în plus de către participanții la ea a importanței respectării prevederilor cadrului legal aferent domeniului respectiv în scopul consolidării continue a climatului de integritate instituțională în cadrul I.P. „LCTBANPC”.

I.P. „LCTBANPC” aduce mulțumiri dlui Grigore LUPAȘCU pentru prezentarea profundă și explicită a temei și în acest mod pentru aportul la consolidarea competenței personalului instituției pe domeniul vizat, urmând ca fiecare agent public al I.P. „LCTBANPC” să se conducă în continuare în activitatea profesională cotidiană de reperele conținute în documentele aferente domeniului, inclusiv de cele expuse în cadrul instruirii.

recent events
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”
28Nov2023
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, I.P. „LCTBANPC” și-a deschis ușile pentru 2 grupuri de elevi din cadrul a 2 instituții de învățământ, la solicitarea acestora. Vizita primului grup, constituit din elevi ai Școlii profesionale nr.5 din mun.Chișinău – viitori bucătari, cofetari, chelneri, condus de către profesoara de chimie dna V

Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool
16Nov2023
Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool

La 13 noiembrie 2023 în cadrul I.P. „LCTBANPC” a fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanți ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool, în cadrul căreia au fost puse în discuție mai multe subiecte aferente particularităților punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589 din 14.08.

Participare la concursul național „Vinul Moldovei” (ediția a II-a)
13Nov2023
Participare la concursul național „Vinul Moldovei” (ediția a II-a)

Directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELSCU, a participat, alături de experți internaționali și locali, în calitate de membru al juriului și președinte al uneia din comisiile de degustare, la cea de-a II-a ediție a concursului național „Vinul Moldovei”, organizat de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” la Chișin

Instruire în domeniul evaluării conformității produselor prin proces de certificare în conformitate cu cerințele schemei de certificare în serie
06Nov2023
Instruire în domeniul evaluării conformității produselor prin proces de certificare în conformitate cu cerințele schemei de certificare în serie

În perioada 31 octombrie - 02 noiembrie 2023 I.P. „LCTBANPC” a organizat un curs de instruire pentru un numeros grup de reprezentanți ai întreprinderilor – clienți ai instituției, în cadrul căruia participanții la acesta au fost familiarizați cu modul de organizare și desfășurare a evaluării conformității produselor prin proces