Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

06Apr2022

Instruirea reprezentanților întreprinderilor micilor producători autohtoni de produse vitivinicole

La solicitarea Proiectului „Agricultura Performantă în Moldova” (APM) finanțat de USAID, I.P. „LCTBANPC” a desfășurat în perioada 04-05 aprilie 2022 un curs de instruire intensivă, de 2 zile, pentru un grup de reprezentanți ai întreprinderilor micilor producători autohtoni de produse vitivinicole – membri ai Asociației micilor producători de vinuri din Moldova.

Cursul respectiv, cu genericul „Aspecte privind fabricarea și evaluarea conformității produselor vitivinicole, s-a axat pe două subiecte de bază:

  • Aspectele regulatorii privind organizarea activității de producere și comercializare. Trasabilitate. Etichetare. Control;
  • Evaluarea conformității vinurilor, alte proceduri de certificare voluntare existente în domeniu.

Activitatea de instruire a avut în calitate de formatori pe dna Lucia GHERDELESCU – directorul I.P. „LCTBANPC”, dna Viorica PREDA – șef adjunct al organismului de certificare și dna Viorica BUTNARU – specialist coordonator al organismului de certificare, care au pus la dispoziția participanților materialele de suport necesare și au prezentat subiectele cursului cu lux de amănunte și multiple exemple din practică în vederea facilitării asimilării de către audienți a conținutului temei expuse, care pentru unii din ei anterior a fost mai puțin cunoscută.

O prezentare binevenită în cadrul cursului, cu tema „Controlul producției alcoolice și a produselor vitivinicole în Republica Moldova”, a fost făcută de către dna Maria ANTOHI, șef adjunct al Direcției Controlul Siguranței și Calității Produselor Vitivinicole, Alcoolului Etilic, Berii și a Produselor Alcoolice din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Cursul a trezit un viu interes din partea audienților, decurgînd într-un format interactiv ce a presupus discuții, schimb de opinii și de experiență, fiind, în opinia acestora, unul util și necesar pentru viitor.

I.P. „LCTBANPC” le dorește tuturor participanților la instruire, dar și colegilor acestora, multiple succese în activitate și dezvoltare durabilă micilor vinării!

Instituția exprimă mulțumiri reprezentanților APM – d.d. Cornelia CAZACU și Elena TOMESCU, pentru suportul oferit în organizarea activității vizate!

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin