Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

23Mar2021

O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”

Potrivit prevederilor Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, organismul de certificare (OC) din cadrul instituției urmează să-și extindă competența pe segmentul de certificare a produselor alimentare.

Întru realizarea prevederilor în cauză, OC a inițiat în anul 2021 activitățile necesare pentru demararea procesului de certificare a produselor de cofetărie, patiserie, ceai, cafea, tutun si produse de tutun în corespundere cu cerințele standardului SM SR EN ISO/IEC 17065:2013 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese si servicii”.

Drept urmare, grație capacităților funcționale performante ale laboratorului de încercări al instituției, care asigură plenar efectuarea întregului spectru de încercări de laborator la produsele alimentare sus-menționate, competenței necesare deținute de personalul I.P. „LCTBANPC”, precum și eforturilor depuse de către acesta într-un timp record, instituția a reușit să înregistreze o nouă performanță în activitate eliberând, la data de 19 martie 2021, primul Certificat de  conformitate pentru produsele alimentare (produse de cofetărie).

Acest lucru este un prim pas în vederea extinderii domeniului de certificare pe segmentul produselor alimentare, OC din cadrul instituției urmând să întreprindă acțiunile cerute pentru a obține acreditarea relevantă din partea Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC).

Reușita realizată ne motivează să lansăm invitație în adresa producătorilor/importatorilor produselor alimentare specificate de a beneficia de serviciile de certificare prestate de I.P. „LCTBANPC” care, în calitate de laborator național de referință desemnat pentru domeniile sale de competență, va pune la dispoziția solicitanților tot potențialul său pentru a oferi servicii de cea mai înaltă calitate!

 

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04Oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
10Aug2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscuril

Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”
05Aug2021
Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 02-04 august 2021 două echipe de evaluare ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de menținere a acreditării acestora pe domeniul produse vitivinicole și alcoolice,

Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării
30Jul2021
Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării

La 28-29 iulie 2021 o echipă de experți în certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC” a efectuat la un nou client al instituției – întreprinderea ЧП ПТК «ЛУКАС» din or. Cremenciug (Ucraina), la solicitarea acesteia, evaluarea procesului de producere conform cerințelor schemei nr.3 în scop de certificate a produselor de patiseri