Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

23Mar2021

O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”

Potrivit prevederilor Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, organismul de certificare (OC) din cadrul instituției urmează să-și extindă competența pe segmentul de certificare a produselor alimentare.

Întru realizarea prevederilor în cauză, OC a inițiat în anul 2021 activitățile necesare pentru demararea procesului de certificare a produselor de cofetărie, patiserie, ceai, cafea, tutun si produse de tutun în corespundere cu cerințele standardului SM SR EN ISO/IEC 17065:2013 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese si servicii”.

Drept urmare, grație capacităților funcționale performante ale laboratorului de încercări al instituției, care asigură plenar efectuarea întregului spectru de încercări de laborator la produsele alimentare sus-menționate, competenței necesare deținute de personalul I.P. „LCTBANPC”, precum și eforturilor depuse de către acesta într-un timp record, instituția a reușit să înregistreze o nouă performanță în activitate eliberând, la data de 19 martie 2021, primul Certificat de  conformitate pentru produsele alimentare (produse de cofetărie).

Acest lucru este un prim pas în vederea extinderii domeniului de certificare pe segmentul produselor alimentare, OC din cadrul instituției urmând să întreprindă acțiunile cerute pentru a obține acreditarea relevantă din partea Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC).

Reușita realizată ne motivează să lansăm invitație în adresa producătorilor/importatorilor produselor alimentare specificate de a beneficia de serviciile de certificare prestate de I.P. „LCTBANPC” care, în calitate de laborator național de referință desemnat pentru domeniile sale de competență, va pune la dispoziția solicitanților tot potențialul său pentru a oferi servicii de cea mai înaltă calitate!

 

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate
28Apr2021
Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției. În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în f

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale
15Apr2021
Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri su

Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”
05Apr2021
Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”

Un grup de colaboratori din cadrul I.P. „LCTBANPC” a participat, la data de 02 aprilie 2021, la Conferința națională cu genericul „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”, organizată de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV). La conferința în cauză, desfășurată în format online, au part

Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020
27Feb2021
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020

La 11,18, 25 februarie 2021, reprezentanți ai I.P. „LCTBANPC” – directorul instituției, dna GHERDELESCU Lucia și dd. PREDA Viorica, ROTARI Angela, specialiști coordonatori în cadrul organismului de certificare al instituției – au luat parte, în calitate de degustători, alături de alți specialiști din domeniu, la degustările regi