Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

05Apr2021

Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”

Un grup de colaboratori din cadrul I.P. „LCTBANPC” a participat, la data de 02 aprilie 2021, la Conferința națională cu genericul „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”, organizată de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV).

La conferința în cauză, desfășurată în format online, au participat circa 50 de reprezentanți ai autorităților publice centrale de profil, membrii Consiliului de Coordonare al ONVV, membri ai platformelor ONVV (viticultură, vinificație, marketing), administratori ai întreprinderilor vitivinicole, șefi de producere, tehnologi, specialiști de laborator, specialiști în viticultură, reprezentanți ai instituțiilor de educație și cercetare pentru sectorul vitivinicol.

Conferința a fost salutată de către dl Ion PERJUMinistrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, dl Scott HOCKLANDERȘeful Misiunii USAID în Republica Moldova, dna Ilona GRUENEWALDManager de Proiect, Sectorul Agricol și Dezvoltare Rurală din partea Delegației UE în Republica Moldova.

Prezentări ample și consistente, de interes sporit pentru participanții la Conferință, dar și pentru sectorul vitivinicol în ansamblu, au fost făcute de către dna Cristina FROLOVdirector ONVV,  dl Valeriu CEBOTARIconsultant principal în cadrul MADRM, dna Diana LAZĂRvicedirector al „Proiectului de Competitivitate din Moldova” finanțat de USAID și Guvernul Suediei, dna Irina BÎSTRIȚCHIvicedirector al ONVV, dl Vladimir COROBCAconsultant în viticultură în cadrul ONVV, dna Elizaveta BREAHNĂșef direcție și consultant în vinificație în cadrul ONVV.

Analiza și aprecierile de valoare aduse de prezentatori, precum și concluziile formulate, au servit drept fundament viabil pentru elaborarea viziunilor și recomandărilor acestora asupra priorităților de viitor în dezvoltarea sectorului, cu siguranță fiind de o deosebită utilitate pentru toate părțile interesate care își vor conjuga și canaliza în continuare eforturile pentru promovarea politicilor și activităților necesare ținînd cont de factorii care condiționează starea de lucruri în domeniu și care au fost expuși cu lux de amănunte și discutați în cadrul Conferinței.

Aducem încă o dată deosebită gratitudine organizatorului conferinței – I.P. „ONVV”, precum și distinșilor prezentatori pentru eficacitatea incontestabilă a evenimentului și dorim întregului sector vitivinicol ca anul 2021 să fie unul cît mai benefic pentru asigurarea progresului durabil și continuu  al acestei importante ramuri a economiei naționale!

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04Oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
10Aug2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscuril

Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”
05Aug2021
Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 02-04 august 2021 două echipe de evaluare ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de menținere a acreditării acestora pe domeniul produse vitivinicole și alcoolice,

Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării
30Jul2021
Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării

La 28-29 iulie 2021 o echipă de experți în certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC” a efectuat la un nou client al instituției – întreprinderea ЧП ПТК «ЛУКАС» din or. Cremenciug (Ucraina), la solicitarea acesteia, evaluarea procesului de producere conform cerințelor schemei nr.3 în scop de certificate a produselor de patiseri