Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

05Apr2021

Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”

Un grup de colaboratori din cadrul I.P. „LCTBANPC” a participat, la data de 02 aprilie 2021, la Conferința națională cu genericul „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”, organizată de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV).

La conferința în cauză, desfășurată în format online, au participat circa 50 de reprezentanți ai autorităților publice centrale de profil, membrii Consiliului de Coordonare al ONVV, membri ai platformelor ONVV (viticultură, vinificație, marketing), administratori ai întreprinderilor vitivinicole, șefi de producere, tehnologi, specialiști de laborator, specialiști în viticultură, reprezentanți ai instituțiilor de educație și cercetare pentru sectorul vitivinicol.

Conferința a fost salutată de către dl Ion PERJUMinistrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, dl Scott HOCKLANDERȘeful Misiunii USAID în Republica Moldova, dna Ilona GRUENEWALDManager de Proiect, Sectorul Agricol și Dezvoltare Rurală din partea Delegației UE în Republica Moldova.

Prezentări ample și consistente, de interes sporit pentru participanții la Conferință, dar și pentru sectorul vitivinicol în ansamblu, au fost făcute de către dna Cristina FROLOVdirector ONVV,  dl Valeriu CEBOTARIconsultant principal în cadrul MADRM, dna Diana LAZĂRvicedirector al „Proiectului de Competitivitate din Moldova” finanțat de USAID și Guvernul Suediei, dna Irina BÎSTRIȚCHIvicedirector al ONVV, dl Vladimir COROBCAconsultant în viticultură în cadrul ONVV, dna Elizaveta BREAHNĂșef direcție și consultant în vinificație în cadrul ONVV.

Analiza și aprecierile de valoare aduse de prezentatori, precum și concluziile formulate, au servit drept fundament viabil pentru elaborarea viziunilor și recomandărilor acestora asupra priorităților de viitor în dezvoltarea sectorului, cu siguranță fiind de o deosebită utilitate pentru toate părțile interesate care își vor conjuga și canaliza în continuare eforturile pentru promovarea politicilor și activităților necesare ținînd cont de factorii care condiționează starea de lucruri în domeniu și care au fost expuși cu lux de amănunte și discutați în cadrul Conferinței.

Aducem încă o dată deosebită gratitudine organizatorului conferinței – I.P. „ONVV”, precum și distinșilor prezentatori pentru eficacitatea incontestabilă a evenimentului și dorim întregului sector vitivinicol ca anul 2021 să fie unul cît mai benefic pentru asigurarea progresului durabil și continuu  al acestei importante ramuri a economiei naționale!

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate
28Apr2021
Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției. În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în f

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale
15Apr2021
Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri su

O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”
23Mar2021
O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”

Potrivit prevederilor Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, organismul de certificare (OC) din cadrul instituției urmează să-și extindă competența pe segmentul de certificare a produselor alimentare. Întru realizarea prevederilor în cauză, OC a inițiat în anul 2021 activitățile necesare pentru demarar

Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020
27Feb2021
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020

La 11,18, 25 februarie 2021, reprezentanți ai I.P. „LCTBANPC” – directorul instituției, dna GHERDELESCU Lucia și dd. PREDA Viorica, ROTARI Angela, specialiști coordonatori în cadrul organismului de certificare al instituției – au luat parte, în calitate de degustători, alături de alți specialiști din domeniu, la degustările regi