Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

27May2022

Reevaluarea organismului de certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC”

O echipă de evaluare a Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) a efectuat în perioada 24-26 mai 2022 reevaluarea organismului de certificare (OC) din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de reînnoire a acreditării acestuia la cerințele standardului moldovean SM SR EN ISO/IEC 17065:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii.

Echipa a fost condusă de către evaluatorul-șef dna Natalia MIHĂESCU (MOLDAC) și a avut în componența sa mai mulți evaluatori tehnici pe diferite domenii de certificare. La evaluare de asemenea a participat, în calitate de observator din partea autorității de reglementare (Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare) dna Elena NEGREI – consultant superior pe domenul relevant activității OC în cadrul ministerului.

În rezultatul reevaluării, echipa MOLDAC a confirmat în mod concludent faptul că OC, grație personalului său competent, îndeplinește cu rigurozitate cerințele standardului de referință la efectuarea activităților de certificare a produselor.

I.P. „LCTBANPC” aduce mulțumiri membrilor echipei MOLDAC pentru abordarea obiectivă și profundă a activității OC, precum și pentru constatările și recomandările expuse, care vor servi drept bază pentru îmbunătățirea continuă a procesului de certificare!

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin