Institutional line for information: 022-792-077 Specialized anti-corruption line: 022-290-800 Specialized anti-corruption line: 022-257-333 National anti-corruption line: 0-800-55555

Evenimente

27Oct2023

Ședința Comitetului de Imparțialitate

La 25 octombrie 2023 a avut loc ședința ordinară a Comitetului de Imparțialitate (CI) al Organismului de certificare (OC) din cadrul I.P. „LCTBANPC”, sub conducerea președintelui acesteia, dl Artur MACARI – doctor, conferențiar universitar în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție mai multe subiecte ce țin de activitatea instituției în domeniul evaluării conformității produselor. Astfel, a fost examinat un șir de proiecte de documente ale sistemului de management al OC, inclusiv al Procedurii de certificare a produselor cu DOP/IGP, Fișei de analiză a riscurilor, în care OC a propus operarea unor modificări în vederea actualizării acestora cu situația la zi. Urmare a analizei efectuate, modificările propuse de OC pentru operare în documentele respective au fost acceptate de către membrii CI.

Concomitent, CI a analizat propunerile OC de actualizare a Procedurii de eliberare a documentului VI-1 pentru  produsele  vitivinicole, precum și a Procedurii de eliberare a documentului „Certificate of Health & Free Sale” pentru produse vitivinicole, băuturi alcoolice/nealcoolice, bere, băuturi pe bază de bere şi produse alimentare.

De asemenea, dna Lucia GHERDELESCU – directoarea I.P. „LCTBANPC” și conducătoarea OC, a informat membrii CI despre punerea în aplicare de către I.P. „LCTBANPC” a unor noi prevederi ale actelor normative în domeniile ce țin de competența instiuției, inclusiv ale:

–    Hotărârii Guvernului nr.280 din 10.05.2023 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale alcoolului etilic și producției alcoolice prin analiza senzorială” care înlocuiește Hotărârea Guvernului nr.1068 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică și care a intrat în vigoare la 15.09.2023;

–    Hotărârii Guvernului nr.589 din 14.08.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool care înlocuiește Hotărârea Guvernului nr.317 din 23.05.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „CERINȚE privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice” și care intră în vigoare la 29.12.2023.

I.P. „LCTBANPC” aduce mulțumiri membrilor Comitetului de imparțialitate pentru participare eficientă în dezvoltarea şi respectarea principiilor şi a politicilor de funcţionare ale OC din cadrul instituției!

Componența CI poate fi vizualizată prin accesarea link-ului https://lctbanpc.md/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80/lista-partilor-interesate/

recent events
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”
28Nov2023
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, I.P. „LCTBANPC” și-a deschis ușile pentru 2 grupuri de elevi din cadrul a 2 instituții de învățământ, la solicitarea acestora. Vizita primului grup, constituit din elevi ai Școlii profesionale nr.5 din mun.Chișinău – viitori bucătari, cofetari, chelneri, condus de către profesoara de chimie dna V

Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool
16Nov2023
Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool

La 13 noiembrie 2023 în cadrul I.P. „LCTBANPC” a fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanți ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool, în cadrul căreia au fost puse în discuție mai multe subiecte aferente particularităților punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589 din 14.08.

Participare la concursul național „Vinul Moldovei” (ediția a II-a)
13Nov2023
Participare la concursul național „Vinul Moldovei” (ediția a II-a)

Directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELSCU, a participat, alături de experți internaționali și locali, în calitate de membru al juriului și președinte al uneia din comisiile de degustare, la cea de-a II-a ediție a concursului național „Vinul Moldovei”, organizat de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” la Chișin

Instruire în domeniul evaluării conformității produselor prin proces de certificare în conformitate cu cerințele schemei de certificare în serie
06Nov2023
Instruire în domeniul evaluării conformității produselor prin proces de certificare în conformitate cu cerințele schemei de certificare în serie

În perioada 31 octombrie - 02 noiembrie 2023 I.P. „LCTBANPC” a organizat un curs de instruire pentru un numeros grup de reprezentanți ai întreprinderilor – clienți ai instituției, în cadrul căruia participanții la acesta au fost familiarizați cu modul de organizare și desfășurare a evaluării conformității produselor prin proces