Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

03Aug2022

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Tehnică a Moldovei, la ședință fiind supuse examinării mai multe subiecte aferente activității OC în ultima perioadă de timp.

Astfel, membrii Comitetului au analizat cu rigurozitate modificările propuse pentru operare, cu titlu de actualizare, în documentele sistemului de management al OC după cum urmează:

  • Regulamentul Comitetului de Imparțialitate al OC, cod RCI-03, ed.4;
  • Procedura de certificare a produselor vitivinicole, băuturilor alcoolice, berii și a băuturilor pe bază de bere, cod PC-01, ed.2/01.08.22;
  • Procedura de certificare a produselor vitivinicole cu DOP/IGP, cod PC-03 ed.3/01.08.22;
  • Procedura de certificare a produselor alimentare și a produselor din tutun PC-04 ed.5/01.08.22.

Modificările preconizate în documentele respective au fost prezentate de către directoarea I.P. „LCTBANPC”/conducătoarea OC, dna Lucia GHERDELESCU, și șefa Direcției certificare produse/adjuncta conducătoarei OC, dna Viorica PREDA, care au expus în detalii cauzele și conținutul schimbărilor necesare de efectuat în acestea. În urma dezbaterilor pe marginea prezentărilor, CI a acceptat, cu titlu de coordonare, noile ediții ale documentelor examinate, acestea urmînd a fi puse în aplicare după aprobare de către conducătoarea OC.

În același rînd, Comitetul a luat act de riscurile nou-identificate asupra imparțialității Organismului de certificare și a fost de acord cu măsurile propuse de OC pentru minimizarea lor.

De asemenea,  membrii CI au fost informați cu privire la efectuarea de către echipa ONA MOLDAC, în luna mai 2022, a reevaluării OC în scop de reînnoire a domeniului de acreditare a acestuia la cerințele standardului moldovean SM SR EN ISO/IEC 17065:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii, ei apreciind înalt rezultatele activității OC în urma reevaluării în cauză.

I.P. „LCTBANPC” și, în particular, Organismul de certificare din cadrul instituției exprimă gratitudine membrilor Comitetului de imparțialitate pentru acordarea suportului profesional necesar pentru promovarea continuă de către OC a principiului imparțialității în activitatea sa!

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin

Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
05Jul2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 15 și 16 iunie 2022, instruirea a peste 50 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţ