Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

28Apr2021

Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției.

În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în funcția respectivă fiind votat în unanimitate dl MACARI Artur, șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care în componența Comitetului reprezintă organizațiile non-guvernamentale.

În funcția de vicepreședinte al Comitetului de imparțialitate a fost aleasă, de asemenea cu unanimitate de voturi, dna NEGREI Elena – specialist superior în cadrul Serviciului politici și reglementări în domeniul produselor sectorului vitivinicol și băuturilor al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentînd în componența Comitetului autoritatea de reglementare în domeniul relevant activității I.P. „LCTBANPC”.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte importante ce țin de activitatea OC. Astfel, membrii Comitetului au examinat proiectele de documente ale sistemului de management OC, elaborate în corespundere cu cerințele standardului de referință ISO/IEC17065:2013 și ale schemelor de certificare, și anume Procedura de certificare a produselor alimentare și a produselor din tutun, Regulamentul Comitetului de imparțialitate (în a doua ediție), precum și Fişa de analiză a riscurilor asupra imparţialităţii activităţii OC. Urmare a discuțiilor și expunerii opiniilor, membrii Comitetului au propus înaintarea proiectelor în cauză spre aprobare de către directorul I.P. „LCTBANPC”/conducătorul OC.

Dna GHERDELESCU Lucia, directorul I.P. „LCTBANPC”/conducătorul OC, a informat de asemenea membrii Comitetului de imparțialitate asupra gradului de pregătire a OC pentru evaluarea de extindere a domeniului de acreditare pentru  produse alimentare și produse din tutun și evaluarea de supraveghere care se planifică a fi efectuată de către echipa Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) în luna iunie a anului în curs.

recent events
Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale
15Apr2021
Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri su

Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”
05Apr2021
Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”

Un grup de colaboratori din cadrul I.P. „LCTBANPC” a participat, la data de 02 aprilie 2021, la Conferința națională cu genericul „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”, organizată de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV). La conferința în cauză, desfășurată în format online, au part

O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”
23Mar2021
O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”

Potrivit prevederilor Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, organismul de certificare (OC) din cadrul instituției urmează să-și extindă competența pe segmentul de certificare a produselor alimentare. Întru realizarea prevederilor în cauză, OC a inițiat în anul 2021 activitățile necesare pentru demarar

Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020
27Feb2021
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020

La 11,18, 25 februarie 2021, reprezentanți ai I.P. „LCTBANPC” – directorul instituției, dna GHERDELESCU Lucia și dd. PREDA Viorica, ROTARI Angela, specialiști coordonatori în cadrul organismului de certificare al instituției – au luat parte, în calitate de degustători, alături de alți specialiști din domeniu, la degustările regi