Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

28Apr2021

Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției.

În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în funcția respectivă fiind votat în unanimitate dl MACARI Artur, șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care în componența Comitetului reprezintă organizațiile non-guvernamentale.

În funcția de vicepreședinte al Comitetului de imparțialitate a fost aleasă, de asemenea cu unanimitate de voturi, dna NEGREI Elena – specialist superior în cadrul Serviciului politici și reglementări în domeniul produselor sectorului vitivinicol și băuturilor al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentînd în componența Comitetului autoritatea de reglementare în domeniul relevant activității I.P. „LCTBANPC”.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte importante ce țin de activitatea OC. Astfel, membrii Comitetului au examinat proiectele de documente ale sistemului de management OC, elaborate în corespundere cu cerințele standardului de referință ISO/IEC17065:2013 și ale schemelor de certificare, și anume Procedura de certificare a produselor alimentare și a produselor din tutun, Regulamentul Comitetului de imparțialitate (în a doua ediție), precum și Fişa de analiză a riscurilor asupra imparţialităţii activităţii OC. Urmare a discuțiilor și expunerii opiniilor, membrii Comitetului au propus înaintarea proiectelor în cauză spre aprobare de către directorul I.P. „LCTBANPC”/conducătorul OC.

Dna GHERDELESCU Lucia, directorul I.P. „LCTBANPC”/conducătorul OC, a informat de asemenea membrii Comitetului de imparțialitate asupra gradului de pregătire a OC pentru evaluarea de extindere a domeniului de acreditare pentru  produse alimentare și produse din tutun și evaluarea de supraveghere care se planifică a fi efectuată de către echipa Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) în luna iunie a anului în curs.

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04Oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
10Aug2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscuril

Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”
05Aug2021
Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 02-04 august 2021 două echipe de evaluare ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de menținere a acreditării acestora pe domeniul produse vitivinicole și alcoolice,

Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării
30Jul2021
Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării

La 28-29 iulie 2021 o echipă de experți în certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC” a efectuat la un nou client al instituției – întreprinderea ЧП ПТК «ЛУКАС» din or. Cremenciug (Ucraina), la solicitarea acesteia, evaluarea procesului de producere conform cerințelor schemei nr.3 în scop de certificate a produselor de patiseri