Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

28Apr2021

Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției.

În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în funcția respectivă fiind votat în unanimitate dl MACARI Artur, șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care în componența Comitetului reprezintă organizațiile non-guvernamentale.

În funcția de vicepreședinte al Comitetului de imparțialitate a fost aleasă, de asemenea cu unanimitate de voturi, dna NEGREI Elena – specialist superior în cadrul Serviciului politici și reglementări în domeniul produselor sectorului vitivinicol și băuturilor al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentînd în componența Comitetului autoritatea de reglementare în domeniul relevant activității I.P. „LCTBANPC”.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte importante ce țin de activitatea OC. Astfel, membrii Comitetului au examinat proiectele de documente ale sistemului de management OC, elaborate în corespundere cu cerințele standardului de referință ISO/IEC17065:2013 și ale schemelor de certificare, și anume Procedura de certificare a produselor alimentare și a produselor din tutun, Regulamentul Comitetului de imparțialitate (în a doua ediție), precum și Fişa de analiză a riscurilor asupra imparţialităţii activităţii OC. Urmare a discuțiilor și expunerii opiniilor, membrii Comitetului au propus înaintarea proiectelor în cauză spre aprobare de către directorul I.P. „LCTBANPC”/conducătorul OC.

Dna GHERDELESCU Lucia, directorul I.P. „LCTBANPC”/conducătorul OC, a informat de asemenea membrii Comitetului de imparțialitate asupra gradului de pregătire a OC pentru evaluarea de extindere a domeniului de acreditare pentru  produse alimentare și produse din tutun și evaluarea de supraveghere care se planifică a fi efectuată de către echipa Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) în luna iunie a anului în curs.

recent events
CURS DE INSTRUIRE organizat de I.P. „ONVV”
02Jul2021
CURS DE INSTRUIRE organizat de I.P. „ONVV”

În perioada 30 iunie – 02 iulie 2021 I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV) a organizat, la sediul I.P. „LCTBANPC”, un curs de instruire cu tema „Verificarea respectării caietului de sarcini privind producerea strugurilor şi fabricarea produselor vitivinicole cu DOP şi cu IGP”. Acest curs de formare profesională s

ATELIER DE LUCRU organizat de I.P. „ONVV”
25Jun2021
ATELIER DE LUCRU organizat de I.P. „ONVV”

La 25 iunie 2021 I.P. „LCTBANPC” a găzduit activitățile atelierului de lucru, organizat de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului”, avînd genericul „Degustarea vinurilor produse în condiții de microvinificare, recolta 2020. Degustarea vinurilor experimentale Augustina, Nistreană”. Participanți ai activității în cauză

VIZITĂ DE STUDIU la I.P. „LCTBANPC”
15Jun2021
VIZITĂ DE STUDIU la I.P. „LCTBANPC”

Un grup de elevi ai Colegiului de Studii Administrative și Fiscale din mun.Chișinău, care își fac studiile la specialitatea Siguranța produselor alimentare, însoțiți de profesoarele de specialitate, dna Galina DANU și dna Ana LAUR, au efectuat în ziua de 14 iunie 2021, în cadrul stagiului de practică, o vizită de studiu la I.P. „LCT

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale
15Apr2021
Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri su