Institutional line for information: 022-792-077 Specialized anti-corruption line: 022-290-800 Specialized anti-corruption line: 022-257-333 National anti-corruption line: 0-800-55555

Evenimente

22Dec2023

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 21 decembrie 2023 a avut loc ședința ordinară a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, sub conducerea președintei acestuia, dna Tatiana CALIONCHINA – șefa Direcției planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității din cadrul ANSA.

La ședință membrii Consiliului au examinat mai multe subiecte incluse pe ordinea de zi. Astfel, au fost audiate rapoartele instituției privind rezulatele utilizării de către I.P. „LCTBANPC” în anul 2023 a mijloacelor alocate din bugetul de stat pentru executarea Devizului de cheltuieli și realizării indicatorilor de performanță stabiliți instituției de către ANSA în vederea realizării a celor 3 Programe naționale de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor ce țin de domeniile de competență a instituției – Programul de stat de monitorizare a hranei pentru animale, Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine non-animală și Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și producției alcoolice.

În același rând, au fost examinate în detaliu și aprobate Strategia de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru perioada anilor 2023-2026, precum și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, prezentate de către directoare, dna Lucia GHERDELESCU.

S-a pus în discuție, fiind apreciat pozitiv, și mersul realizării de către instituție a deciziilor Consiliului I.P. „LCTBANPC” adoptate anterior.

De asemenea, Consiliul a fost informat cu privire la faptul punerii în aplicare în activitatea I.P. „LCTBANPC” a prevederilor a 2 hotărâri de Guvern după cum urmează:

  • Hotărârea Guvernului nr.280 din 10.05.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică, care a înlocuit Hotărârea Guvernului nr.1068 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică și care a intrat în vigoare la 15.09.2023;
  • Hotărârea Guvernului nr.589 cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool care urmează să intre în vigoare la data de 29.12.2023.

recent events
Vizită de studiu la Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A.
05Mar2024
Vizită de studiu la Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A.

Personalul I.P. „LCTBANPC”, sub conducerea directoarei, dna Lucia GHERDELESCU, a efectuat la 01 martie 2024 o vizită de studiu la Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A. în vederea familiarizării cu procesul de producere la întreprindere a vinurilor spumante, în contextul în care instituția are în atribuțiile sale evaluarea conformită

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
01Mar2024
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 29 februarie 2024 a avut loc prima din acest an ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, condusă de către dna Tatiana CALIONCHINA – șefa Direcției planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității din cadrul ANSA. În cadrul ședinței directoarea instituției, dna Lucia GHERDELESCU, a prezentat raportul privind reali

Instruire privind aplicarea prevederilor HG nr. 589/2023
15Dec2023
Instruire privind aplicarea prevederilor HG nr. 589/2023

La 13-14 decembrie 2023 I.P. „LCTBANPC” a organizat un curs de instruire cu genericul  „Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool”, la care a participat un numeros grup de reprezentanți ai întrep

Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”
28Nov2023
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, I.P. „LCTBANPC” și-a deschis ușile pentru 2 grupuri de elevi din cadrul a 2 instituții de învățământ, la solicitarea acestora. Vizita primului grup, constituit din elevi ai Școlii profesionale nr.5 din mun.Chișinău – viitori bucătari, cofetari, chelneri, condus de către profesoara de chimie dna V