Institutional line for information: 022-792-077 Specialized anti-corruption line: 022-290-800 Specialized anti-corruption line: 022-257-333 National anti-corruption line: 0-800-55555

Evenimente

13Jun2024

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 11 iunie 2024 a avut loc ședința ordinară a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, care s-a desfășurat sub conducerea președintelui acestuia, dna Tatiana CALIONCHINA – șefa Direcției planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității din cadrul ANSA.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit mai multe subiecte, inclusiv cele aferente totalizării rezultatelor activității I.P. „LCTBANPC” în anul precedent. În contextul dat directoarea instituției, dna Lucia GHERDELESCU, a prezentat raportul privind activitatea I.P. „LCTBANPC” în anul 2023, menționând faptul că instituția a atins practic toate obiectivele asumate. Membrii Consiliului au apreciat pozitiv progresele considerabile înregistrate de instituție pe parcursul anului de raportare, acestea asigurând consolidarea în continuare a poziției I.P. „LCTBANPC” pe toate domeniile de competență a sa.

În același rând, la ședință a fost examinat detaliat raportul I.P. „LCTBANPC” privind rezultatele activității economico-financiare a instituției în anul 2023, fiind menționată eficiența acesteia.

De asemenea, în discuție a fost pus subiectul referitor la executarea bugetului I.P. „LCTBANPC” pentru anul 2023 care a fost realizat în limitele planificate, cu rezultate pozitive. Concomitent, membrii Consiliul au aprobat bugetul instituției pentru anul 2024.

În cadrul ședinței s-au examinat și rezultatele evaluărilor Laboratorului de încercări și Organismului de certificare, efectuate de către echipele MOLDAC în anul 2024, rezultatele respective având de asemenea o apreciere pozitivă din partea membrilor Consiliului.

La fel, a fost abordat mersul realizării de către instituție a deciziilor Consiliului I.P. „LCTBANPC” adoptate anterior.

Dna Lucia GHERDELESCU a exprimat recunoștința sinceră membrilor Consiliului pentru abordările profesioniste și sugestiile expuse de aceștia atât în cadrul ședinței în cauză, cât și pe parcursul timpului, ele aducând constant un plus de valoare activității I.P. „LCTBANPC”.

recent events
Ședință simulată a Comisiei centrale de degustare
24Jun2024
Ședință simulată a Comisiei centrale de degustare

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Evaluarea Organismului de certificare de către echipa MOLDAC
31May2024
Evaluarea Organismului de certificare de către echipa MOLDAC

La data de 29 mai 2024, echipa Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) a efectuat evaluarea Organismului de certificare (OC) din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de supraveghere a acreditării acestuia pe domeniile solicitate (produse vitivinicole/ alcoolice, patiserie, cofetărie și produse din tutun), precum și, la s

Instruire externă – Verificarea cerințelor CS pentru fabricarea produselor vitivinicole cu DOP/IGP
21May2024
Instruire externă – Verificarea cerințelor CS pentru fabricarea produselor vitivinicole cu DOP/IGP

Un grup de personal intern și extern al I.P. „LCTBANPC”, în număr de 12 persoane, a participat la 20 mai 2024 la o sesiune de instruire externă cu tema „Verificarea respectării cerințelor caietelor de sarcini pentru producerea strugurilor și produselor vitivinicole cu DOP/IGP”. Din componența grupului respectiv au făcut parte direc

Evaluarea Laboratorului de încercări de către echipa MOLDAC
26Apr2024
Evaluarea Laboratorului de încercări de către echipa MOLDAC

În perioada 24-25 aprilie 2024 o echipă a Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), sub conducerea dnei Larisa BOBOC, evaluator-șef al MOLDAC, a efectuat evaluarea la fața locului a Laboratorului de încercări (LÎ) din cadrul I.P. „LCTBANPC”. Din componența echipei de evaluare au făcut parte de asemenea și 3 eva