Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

15Feb2021

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 12 februarie 2021 a avut loc ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC” – prima din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Rodica STURZA – președinte al Consiliului, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie.

Examinării în cadrul ședinței au fost supuse mai multe subiecte aferente totalizării  activității instituției în anul premergător, precum și obiectivele de dezvoltare a acesteia în perspectiva de scurtă durată.

Astfel, Consiliul a audiat și a aprobat rapoartele, prezentate de către directorul instituției, dna Lucia GHERDELESCU, cu privire la realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022 și cu privire la realizarea Planului de activitate a I.P. „LCTBANPC” pentru anul 2020. În contextul dat Consiliul a apreciat pozitiv rezultatele înregistrate de instituție în anul 2020, remarcînd în mod deosebit faptul că acestea au fost obținute în condiții specifice impuse de criza epidemiologică provocată de COVID-19, care au solicitat eforturi sporite din partea echipei I.P. „LCTBANPC”.

A fost de asemenea examinat raportul privind realizarea Planului de achiziții pentru anul 2020, fiind aprobat și Planul respectiv pentru anul 2021.

S-a pus în discuție mersul realizării deciziilor anterioare ale Consiliului, fiind constatat faptul executării lor în termenele stabilite.

De rînd cu acestea, în cadrul ședinței au fost abordate și alte chestiuni ce țin de activitatea de bază a instituției, precum și subiecte de ordin organizatoric.

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04Oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
10Aug2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscuril

Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”
05Aug2021
Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 02-04 august 2021 două echipe de evaluare ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de menținere a acreditării acestora pe domeniul produse vitivinicole și alcoolice,

Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării
30Jul2021
Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării

La 28-29 iulie 2021 o echipă de experți în certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC” a efectuat la un nou client al instituției – întreprinderea ЧП ПТК «ЛУКАС» din or. Cremenciug (Ucraina), la solicitarea acesteia, evaluarea procesului de producere conform cerințelor schemei nr.3 în scop de certificate a produselor de patiseri