Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

15Feb2021

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 12 februarie 2021 a avut loc ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC” – prima din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Rodica STURZA – președinte al Consiliului, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie.

Examinării în cadrul ședinței au fost supuse mai multe subiecte aferente totalizării  activității instituției în anul premergător, precum și obiectivele de dezvoltare a acesteia în perspectiva de scurtă durată.

Astfel, Consiliul a audiat și a aprobat rapoartele, prezentate de către directorul instituției, dna Lucia GHERDELESCU, cu privire la realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022 și cu privire la realizarea Planului de activitate a I.P. „LCTBANPC” pentru anul 2020. În contextul dat Consiliul a apreciat pozitiv rezultatele înregistrate de instituție în anul 2020, remarcînd în mod deosebit faptul că acestea au fost obținute în condiții specifice impuse de criza epidemiologică provocată de COVID-19, care au solicitat eforturi sporite din partea echipei I.P. „LCTBANPC”.

A fost de asemenea examinat raportul privind realizarea Planului de achiziții pentru anul 2020, fiind aprobat și Planul respectiv pentru anul 2021.

S-a pus în discuție mersul realizării deciziilor anterioare ale Consiliului, fiind constatat faptul executării lor în termenele stabilite.

De rînd cu acestea, în cadrul ședinței au fost abordate și alte chestiuni ce țin de activitatea de bază a instituției, precum și subiecte de ordin organizatoric.

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate
28Apr2021
Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției. În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în f

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale
15Apr2021
Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri su

Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”
05Apr2021
Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”

Un grup de colaboratori din cadrul I.P. „LCTBANPC” a participat, la data de 02 aprilie 2021, la Conferința națională cu genericul „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”, organizată de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV). La conferința în cauză, desfășurată în format online, au part

O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”
23Mar2021
O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”

Potrivit prevederilor Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, organismul de certificare (OC) din cadrul instituției urmează să-și extindă competența pe segmentul de certificare a produselor alimentare. Întru realizarea prevederilor în cauză, OC a inițiat în anul 2021 activitățile necesare pentru demarar