Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

10Aug2021

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor ANSA.

În cadrul ședinței au fost examinate mai multe subiecte aferente activității instituției.

Astfel, Consiliul a audiat și a aprobat raportul, prezentat de către directorul instituției, dna Lucia GHERDELESCU, cu privire la realizarea în semestrul I al anului 2021 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, apreciind pozitiv progresele înregistrate de instiuție în perioada respectivă la capitolul dat.

De asemenea, au fost examinate rezultatele activității economico-financiare a I.P. „LCTBANPC” în anul precedent care s-a soldat cu efecte favorabile pentru instituție, inclusiv în contextul crizei pandemice provocate de infecția cu COVID-19.

În același rînd, Consiliul a luat act de rezultatele auditului extern al situațiilor financiare ale I.P. „LCTBANPC” pentru perioada 01.06.2019-31.12.2020 care, urmare a auditului efectuat, a constatat că situațiile financiare ale instituției prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, cu Standardele Naționale de Contabilitate, poziția financiară a acesteia la data de 31.12.2019 și la data de 31.12.2020, precum și performanța financiară a ei aferentă exercițiilor încheiate la datele respective.

Concomitent, au fost examinate rezultatele evaluărilor organismului de certificare și laboratorului de încercări din cadrul insituției în scop de supraveghere/extindere a domeniilor de acreditare, care au fost efectuate de către echipele Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) în perioada 02-04.08.2021.

Pe marginea tuturor subiectelor abordate Consiliul a trasat sarcini concrete care urmează a fi realizate de către I.P. „LCTBANPC” în termenele stabilite.

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04Oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor

Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”
05Aug2021
Evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC”

În perioada 02-04 august 2021 două echipe de evaluare ale Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au efectuat la fața locului, în regim planic, evaluarea organismului de certificare și a laboratorului de încercări din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de menținere a acreditării acestora pe domeniul produse vitivinicole și alcoolice,

Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării
30Jul2021
Evaluare efectuată de I.P. „LCTBANPC” peste hotarele țării

La 28-29 iulie 2021 o echipă de experți în certificare din cadrul I.P. „LCTBANPC” a efectuat la un nou client al instituției – întreprinderea ЧП ПТК «ЛУКАС» din or. Cremenciug (Ucraina), la solicitarea acesteia, evaluarea procesului de producere conform cerințelor schemei nr.3 în scop de certificate a produselor de patiseri

CURS DE INSTRUIRE organizat de I.P. „ONVV”
02Jul2021
CURS DE INSTRUIRE organizat de I.P. „ONVV”

În perioada 30 iunie – 02 iulie 2021 I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV) a organizat, la sediul I.P. „LCTBANPC”, un curs de instruire cu tema „Verificarea respectării caietului de sarcini privind producerea strugurilor şi fabricarea produselor vitivinicole cu DOP şi cu IGP”. Acest curs de formare profesională s