Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

29Jul2022

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp.

Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privind realizarea în semestrul I al anului 2021 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a instituției pentru anii 2020-2022, membrii Consiliului apreciind pozitiv progresul înregistrat de instituție pe subiectul în cauză.

De asemenea, au fost audiate rapoartele instituției privind realizarea în semestrul I al anului în curs a Programelor naționale de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor elaborate de ANSA, pe domeniile de competență a I.P. „LCTBANPC”.

În același rînd, Consiliul a examinat mersul realizării de către instituție a deciziilor acestuia, menționînd faptul că instituția a asigurat executarea lor în modul indicat și în termenele stabilite.

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
05Jul2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 15 și 16 iunie 2022, instruirea a peste 50 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţ