Institutional line for information: 022-792-077 Specialized anti-corruption line: 022-290-800 Specialized anti-corruption line: 022-257-333 National anti-corruption line: 0-800-55555

Evenimente

07Mar2023

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 06 martie 2023 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, prezidată de către președinta dna Tatiana CALIONCHINA, pe ordinea de zi regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției.

Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul instituției, prezentat de către directoare, dna Lucia GHERDELESCU, privind mersul realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, Consiliul apreciind pozitiv activitatea desfășurată de instituție în acest sens atât în anul 2022, cât și pe parcursul întregii perioade prevăzute în Strategia respectivă.

De asemenea, Consiliul a audiat raportul I.P. „LCTBANPC” privind activitatea în anul 2022, menționând rezultatele pozitive obținute de instituție pe parcursul anului de referință.

În același rând, Consiliul a aprobat Devizul de cheltuieli pentru menținerea activității I.P. „LCTBANPC” în anul 2023 din contul mijloacelor bugetului de stat alocate în acest scop Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea realizării a 3 Programe Naționale de monitorizare și supraveghere pe domeniile de competență a instituției – Programul de stat de monitorizare a hranei pentru animale,  Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine non-animală, precum și Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și producției alcoolice.

Concomitent, au fost discutate subiectele privind realizarea Planului achizițiilor publice ale I.P. „LCTBANPC” de bunuri, servicii și lucrări pentru anul 2022 și cu referire la Planul achizițiilor publice ale instituției pentru anul 2023.

Consiliul a examinat și mersul realizării de către instituție a deciziilor acestuia adoptate anterior apreciind eforturile depuse de echipa I.P. „LCTBANPC” în acest scop.

recent events
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”
28Nov2023
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, I.P. „LCTBANPC” și-a deschis ușile pentru 2 grupuri de elevi din cadrul a 2 instituții de învățământ, la solicitarea acestora. Vizita primului grup, constituit din elevi ai Școlii profesionale nr.5 din mun.Chișinău – viitori bucătari, cofetari, chelneri, condus de către profesoara de chimie dna V

Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool
16Nov2023
Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool

La 13 noiembrie 2023 în cadrul I.P. „LCTBANPC” a fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanți ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool, în cadrul căreia au fost puse în discuție mai multe subiecte aferente particularităților punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589 din 14.08.

Participare la concursul național „Vinul Moldovei” (ediția a II-a)
13Nov2023
Participare la concursul național „Vinul Moldovei” (ediția a II-a)

Directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELSCU, a participat, alături de experți internaționali și locali, în calitate de membru al juriului și președinte al uneia din comisiile de degustare, la cea de-a II-a ediție a concursului național „Vinul Moldovei”, organizat de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” la Chișin

Instruire în domeniul evaluării conformității produselor prin proces de certificare în conformitate cu cerințele schemei de certificare în serie
06Nov2023
Instruire în domeniul evaluării conformității produselor prin proces de certificare în conformitate cu cerințele schemei de certificare în serie

În perioada 31 octombrie - 02 noiembrie 2023 I.P. „LCTBANPC” a organizat un curs de instruire pentru un numeros grup de reprezentanți ai întreprinderilor – clienți ai instituției, în cadrul căruia participanții la acesta au fost familiarizați cu modul de organizare și desfășurare a evaluării conformității produselor prin proces