Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

12Mar2020

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 11 martie 2020 a avut loc prima ședință din acest an a Consililui instituției. Ședința a fost prezidată de către dna Rodica STURZA – președinte al Consiliului, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie.

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit  mai multe subiecte de relevanță majoră pentru I.P.

 

Astfel, în cadrul ședinței au fost audiate și aprobate rapoartele prezentate de către directorul I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, privind activitatea instituției în anul 2019, precum și rezultatele activității economico-financiare a acesteia în perioada respectivă. Membrii Consiliului au dat apreciere pozitivă realizărilor obținute de instituție pe parcursul anului de gestiune, accentuînd în mod deosebit faptul că progresele înregistrate de I.P. s-au produs într-un context aparte care a impus organizarea și finalizarea, concomitent cu desfășurarea activității de bază, a unui proces complex și de durată de constituire a I.P. „LCTBANPC” (prin  reorganizarea a două foste întreprinderi de stat predecesoare).

 

Au fost de asemenea examinate rezultatele evaluării de supraveghere efectuate la 03-04 februarie 2020 de către Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a laboratorulul de încercări pe domeniul produselor alimentare și a produselor conservate (situat pe str. Uzinelor 19) fiind aprobat și un șir de măsuri  primordiale care urmează a fi întreprinse de către I.P. în vederea îmbunătățirii continue a performanțelor pe acest sector.

 

De rînd cu acestea Consiliul, după o analiză substanțială, a aprobat Strategia de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, planul de activitate și bugetul instituției pentru anul 2020, precum și Planul de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2020.

recent events
Ședința Comitetului de imparțialitate
28Apr2021
Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției. În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în f

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale
15Apr2021
Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri su

Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”
05Apr2021
Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”

Un grup de colaboratori din cadrul I.P. „LCTBANPC” a participat, la data de 02 aprilie 2021, la Conferința națională cu genericul „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”, organizată de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV). La conferința în cauză, desfășurată în format online, au part

O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”
23Mar2021
O nouă performanță în activitatea I.P. „LCTBANPC”

Potrivit prevederilor Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, organismul de certificare (OC) din cadrul instituției urmează să-și extindă competența pe segmentul de certificare a produselor alimentare. Întru realizarea prevederilor în cauză, OC a inițiat în anul 2021 activitățile necesare pentru demarar