Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

16Sep2020

Ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor din sectorul vitivinicol

Miercuri, 16 septembrie 2020, la sediul I.P. „LCTBANPC” a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor de produse vitivinicole din țară, organizată în contextul inițierii de către ANSA a procesului de consultări asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele acestora.

La ședință au participat dna Elizaveta BREAHNĂ – expert coordonator în vinificație din cadrul I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului”, dna Eleonora OBADĂ – reprezentant al Asociației producătorilor de produse vitivinicole cu IGP Ștefan-Vodă, dna Ludmila MARCOCI – reprezentant al întreprinderii „Agrofirma Cimișlia” S.A. și dna Cornelia CAZACU – reprezentant al Proiectului de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Reprezentanții prezenți la ședință s-au axat pe examinarea detaliată a informațiilor, argumentelor și explicațiilor oferite de I.P. „LCTBANPC” cu referire la datele puse la baza elaborării de către instituție a cuantumului viitor al tarifelor la serviciile prestate de instituție, care a fost determinat în conformitate cu prevederile noii metodologii de calculare a tarifelor la serviciile prestate, aceasta urmînd a fi propusă Guvernului spre aprobare.

Opinia reprezentanților producătorilor de produse vitivinicole asupra proiectului Hotărîrii de Guvern sus-menționate, solicitată de la ei de autorul proiectului – ANSA – în cadrul procedurii de consultare a proiectului cu părțile interesate, va fi expusă autorului, după  examinarea lui de către grupul de lucru, constituit de producătorii din sectorul vitivinicol în vederea elaborării viziunii comune a acestora asupra proiectului în cauză.

recent events
VIZITĂ DE STUDIU la I.P. „LCTBANPC”
15Jun2021
VIZITĂ DE STUDIU la I.P. „LCTBANPC”

Un grup de elevi ai Colegiului de Studii Administrative și Fiscale din mun.Chișinău, care își fac studiile la specialitatea Siguranța produselor alimentare, însoțiți de profesoarele de specialitate, dna Galina DANU și dna Ana LAUR, au efectuat în ziua de 14 iunie 2021, în cadrul stagiului de practică, o vizită de studiu la I.P. „LCT

Ședința Comitetului de imparțialitate
28Apr2021
Ședința Comitetului de imparțialitate

În ziua de 27 aprilie 2021 a avut loc ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC” la care au participat membrii acestuia – reprezentanți desemnați ai părților interesate în activitatea instituției. În debutul ședinței a avut loc alegerea președintelui Comitetului, în f

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale
15Apr2021
Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri su

Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”
05Apr2021
Participarea I.P. „LCTBANPC” la Conferința națională „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”

Un grup de colaboratori din cadrul I.P. „LCTBANPC” a participat, la data de 02 aprilie 2021, la Conferința națională cu genericul „Anul vitivinicol 2020. Priorități în dezvoltarea sectorului”, organizată de I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV). La conferința în cauză, desfășurată în format online, au part