str. Grenoble 128 U: +373 22 28 59 59str. Uzinelor 19: +373 22 47 71 93

Evenimente

16Sep2020

Ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor din sectorul vitivinicol

Miercuri, 16 septembrie 2020, la sediul I.P. „LCTBANPC” a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanți ai producătorilor de produse vitivinicole din țară, organizată în contextul inițierii de către ANSA a procesului de consultări asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele acestora.

La ședință au participat dna Elizaveta BREAHNĂ – expert coordonator în vinificație din cadrul I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului”, dna Eleonora OBADĂ – reprezentant al Asociației producătorilor de produse vitivinicole cu IGP Ștefan-Vodă, dna Ludmila MARCOCI – reprezentant al întreprinderii „Agrofirma Cimișlia” S.A. și dna Cornelia CAZACU – reprezentant al Proiectului de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Reprezentanții prezenți la ședință s-au axat pe examinarea detaliată a informațiilor, argumentelor și explicațiilor oferite de I.P. „LCTBANPC” cu referire la datele puse la baza elaborării de către instituție a cuantumului viitor al tarifelor la serviciile prestate de instituție, care a fost determinat în conformitate cu prevederile noii metodologii de calculare a tarifelor la serviciile prestate, aceasta urmînd a fi propusă Guvernului spre aprobare.

Opinia reprezentanților producătorilor de produse vitivinicole asupra proiectului Hotărîrii de Guvern sus-menționate, solicitată de la ei de autorul proiectului – ANSA – în cadrul procedurii de consultare a proiectului cu părțile interesate, va fi expusă autorului, după  examinarea lui de către grupul de lucru, constituit de producătorii din sectorul vitivinicol în vederea elaborării viziunii comune a acestora asupra proiectului în cauză.

recent events
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020
27Feb2021
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020

La 11,18, 25 februarie 2021, reprezentanți ai I.P. „LCTBANPC” – directorul instituției, dna GHERDELESCU Lucia și dd. PREDA Viorica, ROTARI Angela, specialiști coordonatori în cadrul organismului de certificare al instituției – au luat parte, în calitate de degustători, alături de alți specialiști din domeniu, la degustările regi

Implementarea unei noi metode de determinare a conținutului de micotoxine în produsele alimentare
15Feb2021
Implementarea unei noi metode de determinare a conținutului de micotoxine în produsele alimentare

Fiind constant preocupată de sporirea calității serviciilor prestate, I.P. „LCTBANPC” a inițiat implementarea în activitatea laboratorului său de încercări (LÎ) a unei noi metode de determinare a conținutului de micotoxine în produsele alimentare. În acest scop instituția a făcut o investiție importantă pentru dezvoltarea per

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
15Feb2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 12 februarie 2021 a avut loc ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC” – prima din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Rodica STURZA – președinte al Consiliului, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie. Examinării în cadrul ședinței au fost supuse mai

Seminar pentru inspectorii posturilor de inspecție la frontieră din cadrul ANSA
04Feb2021
Seminar pentru inspectorii posturilor de inspecție la frontieră din cadrul ANSA

La 04 februarie 2021, Direcția Comerț Internațional și Inspecție la Frontieră din cadrul  Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat un seminar pentru inspectorii posturilor de inspecție la frontieră din cadrul ANSA antrenați în prelevarea produselor vitivinicole/alcoolice, cu genericul „Prelevarea și ident