Institutional line for information: 022-792-077 Specialized anti-corruption line: 022-290-800 Specialized anti-corruption line: 022-257-333 National anti-corruption line: 0-800-55555

Registers

Registers

Nr. Crt. Denumirea registrului Preț / lei
1. Registrul de îmbuteliere 88,00
2. Registrul analizei organoleptice 88,00
3. Registrul de intrări-ieșiri a vinurilor pe bază de must și de vin, produselor secundare vinicole în vrac 88,00
4. Registrul de intrări-ieșiri pentru deținerea și utilizarea unor produse (auxiliare) 88,00
5. Registrul de pregătire a reactivelor 88,00
6.  Registrul procedeelor tehnologice 130,00
7. Registrul de evidență a cantității și calității strugurilor (musturilor, mustuielii)  recepționați 88,00
8. Registrul controlului tehnic al producției vitivinicole și înregistrarea rezultatelor incercărilor fizico-chimice 130,00
9. Registrul pentru controlul temperaturii și umidității aerului 88,00
10. Registrul verificării completitudinii umplerii sticlelor 130,00
11. Registrul controlului tehnic al producției vitivinicole și înregistrarea rezultatelor incercărilor microbiologice 130,00
12. Registrul de evidență zilnică a alcoolului rafinat 55,00
13. Registrul de evidență pentru comercializarea strugurilor 55,00
14. Registrul de evidență zilnică a zahărului rafinat 55,00
15. Registrul de evidență a vinului țărănesc 55,00

 

NOTĂ: Pentru procurarea registrelor menţionate sunt necesare: 

  1. procura (delegaţie) sau ştampila persoanei responsabile;
  2. cererea de achiziționare a registrelor chimice și tehnologice (formă liberă);
  3. achitarea în numerar sau prin virament la conturile Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” și anume:

INSTITUȚIA PUBLICĂ „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”

Adresa juridică:

MD-2019, mun. Chişinău, or. Codru, str. Grenoble, 128, lit. „U”

Sediul: or. Codru, str. Grenoble, 128, lit. „U”

cod IDNO: 1003600122658,

Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

cod IBAN: MD87TRPCCC518430A01530AA

Codul băncii: TREZMD2X

recent events
Ședință simulată a Comisiei centrale de degustare
24Jun2024
Ședință simulată a Comisiei centrale de degustare

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
13Jun2024
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 11 iunie 2024 a avut loc ședința ordinară a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, care s-a desfășurat sub conducerea președintelui acestuia, dna Tatiana CALIONCHINA – șefa Direcției planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității din cadrul ANSA. Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit mai multe subiecte, inclusiv cel

Evaluarea Organismului de certificare de către echipa MOLDAC
31May2024
Evaluarea Organismului de certificare de către echipa MOLDAC

La data de 29 mai 2024, echipa Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) a efectuat evaluarea Organismului de certificare (OC) din cadrul I.P. „LCTBANPC” în scop de supraveghere a acreditării acestuia pe domeniile solicitate (produse vitivinicole/ alcoolice, patiserie, cofetărie și produse din tutun), precum și, la s

Instruire externă – Verificarea cerințelor CS pentru fabricarea produselor vitivinicole cu DOP/IGP
21May2024
Instruire externă – Verificarea cerințelor CS pentru fabricarea produselor vitivinicole cu DOP/IGP

Un grup de personal intern și extern al I.P. „LCTBANPC”, în număr de 12 persoane, a participat la 20 mai 2024 la o sesiune de instruire externă cu tema „Verificarea respectării cerințelor caietelor de sarcini pentru producerea strugurilor și produselor vitivinicole cu DOP/IGP”. Din componența grupului respectiv au făcut parte direc