Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Registers

Registers

Nr. Crt. Denumirea registrului Preț / lei
1. Registrul de îmbuteliere 75,00
2. Registrul analizei organoleptice 78,00
3. Registrul de intrări-ieșiri a vinurilor pe bază de must și de vin, produselor secundare vinicole în vrac 73,00
4. Registrul de intrări-ieșiri pentru deținerea și utilizarea unor produse (auxiliare) 78,00
5. Registrul de pregătire a reactivelor 78,00
6.  Registrul procedeelor tehnologice 105,00
7. Registrul de evidență a cantității și calității strugurilor (musturilor, mustuielii)  recepționați 75,00
8. Registrul controlului tehnic al producției vitivinicole și înregistrarea rezultatelor incercărilor fizico-chimice 105,00
9. Registrul pentru controlul temperaturii și umidității aerului 75,00
10. Registrul verificării completitudinii umplerii sticlelor 108,00
11. Registrul controlului tehnic al producției vitivinicole și înregistrarea rezultatelor incercărilor microbiologice 105,00
12. Registrul de evidență zilnică a alcoolului rafinat 37,00
13. Registrul de evidență pentru comercializarea strugurilor 45,00
14. Registrul de evidență zilnică a zahărului rafinat 37,00
15. Registrul de evidență a vinului țărănesc 50,00

 

NOTĂ: Pentru procurarea registrelor menţionate sunt necesare: 

  1. procura (delegaţie) sau ştampila persoanei responsabile;
  2. cererea de achiziționare a registrelor chimice și tehnologice (formă liberă);
  3. achitarea în numerar sau prin virament la conturile Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” și anume:

INSTITUȚIA PUBLICĂ „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”

Adresa juridică:

MD-2019, mun. Chişinău, or. Codru, str. Grenoble, 128, lit. „U”

Sediul: or. Codru, str. Grenoble, 128, lit. „U”

cod IDNO: 1003600122658,

Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

cod IBAN: MD87TRPCCC518430A01530AA

Codul băncii: TREZMD2X

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin