Institutional line for information: 022-792-077 Specialized anti-corruption line: 022-290-800 Specialized anti-corruption line: 022-257-333 National anti-corruption line: 0-800-55555

Registers

Registers

Nr. Crt. Denumirea registrului Preț / lei
1. Registrul de îmbuteliere 88,00
2. Registrul analizei organoleptice 88,00
3. Registrul de intrări-ieșiri a vinurilor pe bază de must și de vin, produselor secundare vinicole în vrac 88,00
4. Registrul de intrări-ieșiri pentru deținerea și utilizarea unor produse (auxiliare) 88,00
5. Registrul de pregătire a reactivelor 88,00
6.  Registrul procedeelor tehnologice 130,00
7. Registrul de evidență a cantității și calității strugurilor (musturilor, mustuielii)  recepționați 88,00
8. Registrul controlului tehnic al producției vitivinicole și înregistrarea rezultatelor incercărilor fizico-chimice 130,00
9. Registrul pentru controlul temperaturii și umidității aerului 88,00
10. Registrul verificării completitudinii umplerii sticlelor 130,00
11. Registrul controlului tehnic al producției vitivinicole și înregistrarea rezultatelor incercărilor microbiologice 130,00
12. Registrul de evidență zilnică a alcoolului rafinat 55,00
13. Registrul de evidență pentru comercializarea strugurilor 55,00
14. Registrul de evidență zilnică a zahărului rafinat 55,00
15. Registrul de evidență a vinului țărănesc 55,00

 

NOTĂ: Pentru procurarea registrelor menţionate sunt necesare: 

  1. procura (delegaţie) sau ştampila persoanei responsabile;
  2. cererea de achiziționare a registrelor chimice și tehnologice (formă liberă);
  3. achitarea în numerar sau prin virament la conturile Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” și anume:

INSTITUȚIA PUBLICĂ „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”

Adresa juridică:

MD-2019, mun. Chişinău, or. Codru, str. Grenoble, 128, lit. „U”

Sediul: or. Codru, str. Grenoble, 128, lit. „U”

cod IDNO: 1003600122658,

Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

cod IBAN: MD87TRPCCC518430A01530AA

Codul băncii: TREZMD2X

recent events
Vizită de studiu la Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A.
05Mar2024
Vizită de studiu la Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A.

Personalul I.P. „LCTBANPC”, sub conducerea directoarei, dna Lucia GHERDELESCU, a efectuat la 01 martie 2024 o vizită de studiu la Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A. în vederea familiarizării cu procesul de producere la întreprindere a vinurilor spumante, în contextul în care instituția are în atribuțiile sale evaluarea conformită

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
01Mar2024
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 29 februarie 2024 a avut loc prima din acest an ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, condusă de către dna Tatiana CALIONCHINA – șefa Direcției planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității din cadrul ANSA. În cadrul ședinței directoarea instituției, dna Lucia GHERDELESCU, a prezentat raportul privind reali

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
22Dec2023
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 21 decembrie 2023 a avut loc ședința ordinară a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, sub conducerea președintei acestuia, dna Tatiana CALIONCHINA – șefa Direcției planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității din cadrul ANSA. La ședință membrii Consiliului au examinat mai multe subiecte incluse pe ordinea de z

Instruire privind aplicarea prevederilor HG nr. 589/2023
15Dec2023
Instruire privind aplicarea prevederilor HG nr. 589/2023

La 13-14 decembrie 2023 I.P. „LCTBANPC” a organizat un curs de instruire cu genericul  „Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool”, la care a participat un numeros grup de reprezentanți ai întrep