str. Grenoble 128 U: +373 22 28 59 59str. Uzinelor 19: +373 22 47 71 93

Evenimente

30Oct2020

Vizita de lucru a domnului Oleg LIȘCENCO – director general adjunct ANSA

La 28 octombrie 2020 directorul general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, domnul Oleg LIȘCENCO, însoțit de către domnul Sergiu SÎRGHI, șef al Direcției unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor (ANSA) și membru al Consiliului I.P. „LCTBANPC”, a efectuat o vizită de lucru la sediul central al instituției (str. Grenoble 128 U).

În cadrul vizitei domnia sa a avut discuții cu specialiștii laboratorului de încercări cu privire la activitățile desfășurate de aceștia, competențele tehnice deținute de ei,  precum și s-a documentat asupra nivelului de dotare a laboratorului cu echipamentele necesare.

Directorul I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, a făcut o trecere în revistă a stării de lucruri în instituție, informînd reprezentantul din top-managementul ANSA și asupra mersului transferării unui șir de activități de la sediul secundar al instituției (amplasat pe str. Uzinelor 19) la sediul central, fapt care va avea în timp un impact benefic în vederea utilizării mai eficiente a resurselor disponibile ale acesteia.

De asemenea, dumneaei a prezentat planurile de dezvoltare a instituției, inclusiv cele vizînd achiziționarea unor noi echipamente moderne pentru a asigura aplicarea în activitate a celor mai bune practici europene și internaționale din domeniu.

recent events
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020
27Feb2021
Degustarea vinurilor produse din recolta anului 2020

La 11,18, 25 februarie 2021, reprezentanți ai I.P. „LCTBANPC” – directorul instituției, dna GHERDELESCU Lucia și dd. PREDA Viorica, ROTARI Angela, specialiști coordonatori în cadrul organismului de certificare al instituției – au luat parte, în calitate de degustători, alături de alți specialiști din domeniu, la degustările regi

Implementarea unei noi metode de determinare a conținutului de micotoxine în produsele alimentare
15Feb2021
Implementarea unei noi metode de determinare a conținutului de micotoxine în produsele alimentare

Fiind constant preocupată de sporirea calității serviciilor prestate, I.P. „LCTBANPC” a inițiat implementarea în activitatea laboratorului său de încercări (LÎ) a unei noi metode de determinare a conținutului de micotoxine în produsele alimentare. În acest scop instituția a făcut o investiție importantă pentru dezvoltarea per

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
15Feb2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 12 februarie 2021 a avut loc ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC” – prima din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Rodica STURZA – președinte al Consiliului, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, doctor în chimie. Examinării în cadrul ședinței au fost supuse mai

Seminar pentru inspectorii posturilor de inspecție la frontieră din cadrul ANSA
04Feb2021
Seminar pentru inspectorii posturilor de inspecție la frontieră din cadrul ANSA

La 04 februarie 2021, Direcția Comerț Internațional și Inspecție la Frontieră din cadrul  Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat un seminar pentru inspectorii posturilor de inspecție la frontieră din cadrul ANSA antrenați în prelevarea produselor vitivinicole/alcoolice, cu genericul „Prelevarea și ident