Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

29Oct2021

VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina

La data de 27.10.2021, o delegație reprezentativă din Ucraina a efectuat o vizită la I.P. „LCTBANPC” în cadrul realizării unui program complex de lucru în Republica Moldova.

Vizita de lucru a delegației respective în Moldova a fost organizată de International Trade Centre (ITC) – agenție comună a Organizației Mondiale a Comerțului și a Organizației Națiunilor Unite, care realizează în Ucraina proiectul „Suport pentru accederea întreprinderilor mici și mijlocii pe piețe externe și includerea lor în lanțul valorii adăugate” și a avut drept scop schimbul de experiență și familiarizarea membrilor delegației cu cele mai bune practici ale țărilor-lidere în domeniul vitivinicol.

Din componența delegației ucrainene, avînd un număr de 19 persoane, au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Politici Agrare și Indistriei Alimentare, Ministerului Economiei, Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, laboratoarelor de încercări, întreprinderilor vitivinicole, precum și ai asociațiilor întreprinderilor din sectorul viticol și vitivinicol din țara vecină. Delegația a fost însoțită de către dna Irina BÎSTRIȚCAIA, reprezentant al proiectului ITC în Moldova.

În cadrul vizitei delegației ucrainene la I.P. „LCTBANPC”, directorul instituției, dna Lucia GHERDELESCU, a făcut o prezentare generală a acesteia, referindu-se la modul de constituire a ei, misiunea și funcțiile atribuite, domeniile pentru care este acreditată, structura organizatorică, activitățile desfășurate de organismul de certificare și laboratorul de încercări din cadrul instituției.

Oaspeții au avut de asemenea prilejul să facă cunoștință nemijlocit la fața locului cu activitatea organismului de certificare și a laboratorului de încercări, care a fost prezentată în detalii de către conducătorii subdiviziunilor în cauză, dna Viorica PREDA și, respectiv, dna Zoia BOICO, precum și cu nivelul de dotare a laboratorului de încercări cu echipamente necesare pentru efectuarea investigațiilor.

Pe întreg parcursul vizitei membrii delegației au manifestat un interes viu vizavi de activitatea instituției, apreciind experiența avansată acumulată în timp de aceasta pe domeniile ei de competență.

I.P. „LCTBANPC” a fost onorată să devină, de rînd cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului”, gazdă a unei părți din acest eveniment de amploare și le dorește colegilor din Ucraina multiple succese în realizarea obiectivelor majore pe care și le-au propus!

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin