Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

29Oct2021

VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina

La data de 27.10.2021, o delegație reprezentativă din Ucraina a efectuat o vizită la I.P. „LCTBANPC” în cadrul realizării unui program complex de lucru în Republica Moldova.

Vizita de lucru a delegației respective în Moldova a fost organizată de International Trade Centre (ITC) – agenție comună a Organizației Mondiale a Comerțului și a Organizației Națiunilor Unite, care realizează în Ucraina proiectul „Suport pentru accederea întreprinderilor mici și mijlocii pe piețe externe și includerea lor în lanțul valorii adăugate” și a avut drept scop schimbul de experiență și familiarizarea membrilor delegației cu cele mai bune practici ale țărilor-lidere în domeniul vitivinicol.

Din componența delegației ucrainene, avînd un număr de 19 persoane, au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Politici Agrare și Indistriei Alimentare, Ministerului Economiei, Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, laboratoarelor de încercări, întreprinderilor vitivinicole, precum și ai asociațiilor întreprinderilor din sectorul viticol și vitivinicol din țara vecină. Delegația a fost însoțită de către dna Irina BÎSTRIȚCAIA, reprezentant al proiectului ITC în Moldova.

În cadrul vizitei delegației ucrainene la I.P. „LCTBANPC”, directorul instituției, dna Lucia GHERDELESCU, a făcut o prezentare generală a acesteia, referindu-se la modul de constituire a ei, misiunea și funcțiile atribuite, domeniile pentru care este acreditată, structura organizatorică, activitățile desfășurate de organismul de certificare și laboratorul de încercări din cadrul instituției.

Oaspeții au avut de asemenea prilejul să facă cunoștință nemijlocit la fața locului cu activitatea organismului de certificare și a laboratorului de încercări, care a fost prezentată în detalii de către conducătorii subdiviziunilor în cauză, dna Viorica PREDA și, respectiv, dna Zoia BOICO, precum și cu nivelul de dotare a laboratorului de încercări cu echipamente necesare pentru efectuarea investigațiilor.

Pe întreg parcursul vizitei membrii delegației au manifestat un interes viu vizavi de activitatea instituției, apreciind experiența avansată acumulată în timp de aceasta pe domeniile ei de competență.

I.P. „LCTBANPC” a fost onorată să devină, de rînd cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului”, gazdă a unei părți din acest eveniment de amploare și le dorește colegilor din Ucraina multiple succese în realizarea obiectivelor majore pe care și le-au propus!

recent events
INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP
28Oct2021
INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP

Un grup de personal al I.P. „LCTBANPC” a participat la o activitate de instruire internă organizată în teren – la plantația vitivinicolă din s. Mircești, r-nul Ungheni care face parte din vinăria „Crama Mircești”. Dl Arcadie Foșnea, proprietarul vinăriei „Crama Mircești” și președintele Asociației Micilor Producători

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
26Oct2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

Consiliul I.P. „LCTBANPC” s-a convocat, în ziua de 22 octombrie 2021, într-o nouă ședință. Aceasta a fost prezidată de către președintele Consiliului, dna Tatiana CALIONCHINA – șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04Oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
10Aug2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscuril