Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

20Mar2022

Vizită de lucru

La 17 martie 2022, I.P. „LCTBANPC” a fost vizitată de către conducerea Instituției publice „Laboratorul Central Fitosanitar” (I.P. „LCF”) – dna Tatiana ROTARI, director, și dna Elena ZUZA, director adjunct.

Fondator al I.P. „LCF”, ca și în cazul I.P. „LCTBANPC”, este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, laboratorul dat fiind desemnat în calitate de laborator național de referință pentru domeniile sale de competență. I.P. „LCTBANPC” efectuează externalizarea unui șir de activități către  I.P. „LCF”, între ambele instituții există colaborare constantă pe domeniile de interes comun.

În cadrul acestei vizite de lucru dna Lucia GHERDELESCU, directorul I.P. „LCTBANPC”, a făcut colegelor o prezentare generală cu privire la instituție și personalul acesteia, domeniile pentru care instituția este acreditată, activitatea desfășurată de organismul de certificare și laboratorul de încercări, referindu-se și la strategia de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC”.

Persoanele în cauză au luat cunoștință nemijlocită cu activitățile realizate de organismul de certificare și laboratorul de încercări, care au fost prezentate în detalii de către conducătorii acestor subdiviziuni, dna Viorica PREDA și, respectiv, dna Zoia BOICO, cu nivelul de dotare a laboratorului de încercări cu echipamente necesare pentru efectuarea investigațiilor.

Pe parcursul întregii vizite a avut loc un schimb activ de experiență între participanți vizînd activitatea ambelor instituții.

I.P. „LCTBANPC” exprimă mulțumiri colegilor pentru vizita efectuată, contează în continuare pe colaborare reciprocă între instituții și dorește I.P. „Laboratorul Central Fitosanitar” multiple realizări notabile în domeniu întru satisfacerea cerințelor crescînde ale clienților!

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin