Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

15Jun2021

VIZITĂ DE STUDIU la I.P. „LCTBANPC”

Un grup de elevi ai Colegiului de Studii Administrative și Fiscale din mun.Chișinău, care își fac studiile la specialitatea Siguranța produselor alimentare, însoțiți de profesoarele de specialitate, dna Galina DANU și dna Ana LAUR, au efectuat în ziua de 14 iunie 2021, în cadrul stagiului de practică, o vizită de studiu la I.P. „LCTBANPC”.

Vizita de studiu a avut o agendă consistentă.

O prezentare generală a I.P. „LCTBANPC” și a activității acesteia a fost făcută pentru elevi de către directorul instituției, dna GHERDELESCU Lucia.

De asemenea, elevii au fost familiarizați cu activitatea laboratorului de încercări, ei avînd posibilitatea să examineze modul de funcționare a echipamentelor performante din dotarea acestuia, precum și să urmărească procesul de efectuare a unor investigații de laborator. Elevii au participat și la o mini-activitate simulată de degustare senzorială a unui vin cu IGP.

În același rînd, aceștia au luat cunoștință cu activitatea organismului de certificare din cadrul instituției. Ei au asistat la procesul de primire de la solicitanți a unor probe de produse  și a setului de documente însoțitoare, la procesul de codificare a probelor și transmitere a lor în laboratorul de încercări. În final, au analizat un șir de documente justificative (certificate de conformitate, documente VI-1 și altele), care sunt emise de organismul de certificare și care însoțesc produsele certificate la plasarea acestora pe piața internă sau la exportul lor peste hotarele țării.

I.P. „LCTBANPC” a susținut cu multă apreciere demersul Colegiului respectiv în vederea organizării vizitei de studiu, considerînd drept necesitate de importanță majoră acordarea instituțiilor de învățămînt a suportului său în pregătirea noilor generații de specialiști pentru domeniile de relevanță.

Sperăm că vizita de studiu în cauză va fi una utilă pentru elevii participanți și le dorim în continuare multiple succese acestora, dar și tuturor colegilor lor, în însușirea prestigioasei specialități pe care ei intenționează să o îmbrățișeze la finele studiilor!

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin