Linia specializată anticorupție: 0 (22) 79 20 77 Linia instituțională pentru informare: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

15apr2021

Instruirea personalului I.P. „LCTBANPC” în domeniul asigurării integrității instituționale

În zilele de 14 și 15 aprilie 2021 I.P. „LCTBANPC” a organizat în cîteva runde, ținînd cont de situația pandemică COVID-19, o sesiune de instruire internă a personalului instituției cu genericul „Consolidarea climatului de integritate la nivelul I.P. „LCTBANPC”, în legătură cu instituirea în cadrul acesteia a unor măsuri suplimentare de prevenire a corupției.

Pe parcursul sesiunii de instruire personalul a fost familiarizat cu prevederile cadrului normativ național și cel intern aplicabil domeniului integrității în sectorul public, inclusiv cu privire la regimul de declarare a situațiilor de conflict de interese, regimul juridic al cadourilor, neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare, denunțarea/neadmiterea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate, precum și la demararea unei noi etape în procesul de evaluare a riscurilor de fraudă și corupție aferente activității acesteia. S-a accentuat faptul instituirii în cadrul I.P. „LCTBANPC” a unor registre speciale de evidență a situațiilor pe aspectele enunțate.

Personalul instituției conștientizează pe deplin importanța măsurilor adoptate de conducerea I.P. „LCTBANPC” în domeniul consolidării integrității instituționale și a climatului de toleranță zero la corupție, le acceptă fără rezerve și va asigura continuu implementarea lor în activitatea sa profesională de zi cu zi.

evenimente recente
VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina
29oct2021
VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina

La data de 27.10.2021, o delegație reprezentativă din Ucraina a efectuat o vizită la I.P. „LCTBANPC” în cadrul realizării unui program complex de lucru în Republica Moldova. Vizita de lucru a delegației respective în Moldova a fost organizată de International Trade Centre (ITC) – agenție comună a Organizației Mondiale a Comerț

INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP
28oct2021
INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP

Un grup de personal al I.P. „LCTBANPC” a participat la o activitate de instruire internă organizată în teren – la plantația vitivinicolă din s. Mircești, r-nul Ungheni care face parte din vinăria „Crama Mircești”. Dl Arcadie Foșnea, proprietarul vinăriei „Crama Mircești” și președintele Asociației Micilor Producători

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
26oct2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

Consiliul I.P. „LCTBANPC” s-a convocat, în ziua de 22 octombrie 2021, într-o nouă ședință. Aceasta a fost prezidată de către președintele Consiliului, dna Tatiana CALIONCHINA – șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor