Институционная линия для информирования: 022-792-077 Специализированная антикоррупционная линия НАБПП: 022-290-800 Специализированная антикоррупционная линия НАЦ: 022-257-333 Национальная антикоррупционная линия: 0-800-55555

Evenimente

27окт2023

Ședința Comitetului de Imparțialitate

La 25 octombrie 2023 a avut loc ședința ordinară a Comitetului de Imparțialitate (CI) al Organismului de certificare (OC) din cadrul I.P. „LCTBANPC”, sub conducerea președintelui acesteia, dl Artur MACARI – doctor, conferențiar universitar în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție mai multe subiecte ce țin de activitatea instituției în domeniul evaluării conformității produselor. Astfel, a fost examinat un șir de proiecte de documente ale sistemului de management al OC, inclusiv al Procedurii de certificare a produselor cu DOP/IGP, Fișei de analiză a riscurilor, în care OC a propus operarea unor modificări în vederea actualizării acestora cu situația la zi. Urmare a analizei efectuate, modificările propuse de OC pentru operare în documentele respective au fost acceptate de către membrii CI.

Concomitent, CI a analizat propunerile OC de actualizare a Procedurii de eliberare a documentului VI-1 pentru  produsele  vitivinicole, precum și a Procedurii de eliberare a documentului „Certificate of Health & Free Sale” pentru produse vitivinicole, băuturi alcoolice/nealcoolice, bere, băuturi pe bază de bere şi produse alimentare.

De asemenea, dna Lucia GHERDELESCU – directoarea I.P. „LCTBANPC” și conducătoarea OC, a informat membrii CI despre punerea în aplicare de către I.P. „LCTBANPC” a unor noi prevederi ale actelor normative în domeniile ce țin de competența instiuției, inclusiv ale:

—    Hotărârii Guvernului nr.280 din 10.05.2023 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale alcoolului etilic și producției alcoolice prin analiza senzorială” care înlocuiește Hotărârea Guvernului nr.1068 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică și care a intrat în vigoare la 15.09.2023;

—    Hotărârii Guvernului nr.589 din 14.08.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool care înlocuiește Hotărârea Guvernului nr.317 din 23.05.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „CERINȚE privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice” și care intră în vigoare la 29.12.2023.

I.P. „LCTBANPC” aduce mulțumiri membrilor Comitetului de imparțialitate pentru participare eficientă în dezvoltarea şi respectarea principiilor şi a politicilor de funcţionare ale OC din cadrul instituției!

Componența CI poate fi vizualizată prin accesarea link-ului  https://lctbanpc.md/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80/lista-partilor-interesate/

последние события
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
22дек2023
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 21 decembrie 2023 a avut loc ședința ordinară a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, sub conducerea președintei acestuia, dna Tatiana CALIONCHINA – șefa Direcției planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității din cadrul ANSA. La ședință membrii Consiliului au examinat mai multe subiecte incluse pe ordinea de z

Instruire privind aplicarea prevederilor HG nr. 589/2023
15дек2023
Instruire privind aplicarea prevederilor HG nr. 589/2023

La 13-14 decembrie 2023 I.P. „LCTBANPC” a organizat un curs de instruire cu genericul  „Aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool”, la care a participat un numeros grup de reprezentanți ai întrep

Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”
28ноя2023
Ziua Ușilor Deschise la I.P. „LCTBANPC”

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, I.P. „LCTBANPC” și-a deschis ușile pentru 2 grupuri de elevi din cadrul a 2 instituții de învățământ, la solicitarea acestora. Vizita primului grup, constituit din elevi ai Școlii profesionale nr.5 din mun.Chișinău – viitori bucătari, cofetari, chelneri, condus de către profesoara de chimie dna V

Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool
16ноя2023
Ședință de lucru cu producători ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool

La 13 noiembrie 2023 în cadrul I.P. „LCTBANPC” a fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanți ai unor întreprinderi producătoare de băuturi ce conțin alcool, în cadrul căreia au fost puse în discuție mai multe subiecte aferente particularităților punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.589 din 14.08.