Специализированная антикоррупционная линия: 0 (22) 79 20 77 Институциональная линия для информирования: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

10авг2021

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La data de 09 august 2021 a avut loc ședința, cu prezență, a Consililui I.P. „LCTBANPC”, a cincea la număr din acest an. Ședința a fost prezidată de către dna Tatiana CALIONCHINA – președinte al Consiliului, șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor ANSA.

În cadrul ședinței au fost examinate mai multe subiecte aferente activității instituției.

Astfel, Consiliul a audiat și a aprobat raportul, prezentat de către directorul instituției, dna Lucia GHERDELESCU, cu privire la realizarea în semestrul I al anului 2021 a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a I.P. „LCTBANPC” pentru anii 2020-2022, apreciind pozitiv progresele înregistrate de instiuție în perioada respectivă la capitolul dat.

De asemenea, au fost examinate rezultatele activității economico-financiare a I.P. „LCTBANPC” în anul precedent care s-a soldat cu efecte favorabile pentru instituție, inclusiv în contextul crizei pandemice provocate de infecția cu COVID-19.

În același rînd, Consiliul a luat act de rezultatele auditului extern al situațiilor financiare ale I.P. „LCTBANPC” pentru perioada 01.06.2019-31.12.2020 care, urmare a auditului efectuat, a constatat că situațiile financiare ale instituției prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, cu Standardele Naționale de Contabilitate, poziția financiară a acesteia la data de 31.12.2019 și la data de 31.12.2020, precum și performanța financiară a ei aferentă exercițiilor încheiate la datele respective.

Concomitent, au fost examinate rezultatele evaluărilor organismului de certificare și laboratorului de încercări din cadrul insituției în scop de supraveghere/extindere a domeniilor de acreditare, care au fost efectuate de către echipele Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) în perioada 02-04.08.2021.

Pe marginea tuturor subiectelor abordate Consiliul a trasat sarcini concrete care urmează a fi realizate de către I.P. „LCTBANPC” în termenele stabilite.

последние события
VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina
29окт2021
VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina

La data de 27.10.2021, o delegație reprezentativă din Ucraina a efectuat o vizită la I.P. „LCTBANPC” în cadrul realizării unui program complex de lucru în Republica Moldova. Vizita de lucru a delegației respective în Moldova a fost organizată de International Trade Centre (ITC) – agenție comună a Organizației Mondiale a Comerț

INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP
28окт2021
INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP

Un grup de personal al I.P. „LCTBANPC” a participat la o activitate de instruire internă organizată în teren – la plantația vitivinicolă din s. Mircești, r-nul Ungheni care face parte din vinăria „Crama Mircești”. Dl Arcadie Foșnea, proprietarul vinăriei „Crama Mircești” și președintele Asociației Micilor Producători

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
26окт2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

Consiliul I.P. „LCTBANPC” s-a convocat, în ziua de 22 octombrie 2021, într-o nouă ședință. Aceasta a fost prezidată de către președintele Consiliului, dna Tatiana CALIONCHINA – șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04окт2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor