Linia specializată anticorupție: 0 (22) 79 20 77 Linia instituțională pentru informare: 0 (22) 79 20 77

Etapele certificării

Etapele certificării

 • prezentarea cererii și a documentelor necesare pentru certificare;
 • analiza cererii și luarea deciziei asupra cererii;
 • evaluarea procesului de producere (dacă este prevăzută de schema de certificare);
 • verificarea respectării cerințelor caietului de sarcini pentru produsele vitivinicole cu IGP (dacă este prevăzută de schema de certificare);
 • identificarea și prelevarea produsului;
 • testarea produsului prin încercări;
 • analiza rapoartelor de încercări;
 • evaluarea sumativă a rezultatelor evaluării și întocmirea concluziei asupra certificării;
 • luarea deciziei privind emiterea Certificatului de Conformitate sau refuz;
 • emiterea Certificatului de Conformitate;
 • supravegherea produselor certificare (dacă e prevăzută de schemă).
evenimente recente
VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina
29oct2021
VIZITA DE LUCRU LA I.P. „LCTBANPC” a unei delegații din Ucraina

La data de 27.10.2021, o delegație reprezentativă din Ucraina a efectuat o vizită la I.P. „LCTBANPC” în cadrul realizării unui program complex de lucru în Republica Moldova. Vizita de lucru a delegației respective în Moldova a fost organizată de International Trade Centre (ITC) – agenție comună a Organizației Mondiale a Comerț

INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP
28oct2021
INSTRUIREA PERSONALULUI I.P. „LCTBANPC” cu privire la cerințele față de calitatea strugurilor destinați producerii vinurilor cu IGP

Un grup de personal al I.P. „LCTBANPC” a participat la o activitate de instruire internă organizată în teren – la plantația vitivinicolă din s. Mircești, r-nul Ungheni care face parte din vinăria „Crama Mircești”. Dl Arcadie Foșnea, proprietarul vinăriei „Crama Mircești” și președintele Asociației Micilor Producători

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
26oct2021
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

Consiliul I.P. „LCTBANPC” s-a convocat, în ziua de 22 octombrie 2021, într-o nouă ședință. Aceasta a fost prezidată de către președintele Consiliului, dna Tatiana CALIONCHINA – șef al Direcției din cadrul ANSA pentru planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
04oct2021
Ședința Comitetului de imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La data de 01 octombrie 2021 a avut loc o nouă ședință a Comitetului de imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, într-o componență extinsă completată cu noi membri – reprezentanți ai autorităților cu funcții de reglementare, ai producătorilor/exportatorilor, importatorilor/distribuitor