Specialized anti-corruption line: 0 (22) 79 20 77 Institutional line for information: 0 (22) 79 20 77

Evenimente

26Jan2022

Ședința Comitetului de Imparțialitate

La 25 ianuarie 2022 a avut loc, în format online, ședința ordinară a Comitetului de Imparțialitate (CI) al Organismului de certificare (OC) din cadrul I.P. „LCTBANPC”.

Ședința a fost prezidată de către președintele acesteia, dl Artur MACARI. Membrii CI au examinat un șir de propuneri de modificare a Regulamentului CI, a Politicii referitoare la competența și buna funcționare a OC și a Procedurii de certificare a produselor alimentare și a produselor din tutun și, urmare a discuțiilor purtate, au recomandat conducătorului OC operarea modificărilor propuse în documentele respective.

De asemenea, membrii CI au fost informați de către dna Lucia GHERDELESCU – directorul I.P. „LCTBANPC”/conducătorul OC, cu privire la mersul pregătirii OC pentru reevaluare în scopul primordial de menținere a statutului de organism de certificare acreditat conform cerințelor standardului de referință ISO/IEC 17065 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii”, vizita echipei de evaluare a Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) la fața locului fiind preconizată pentru luna iunie 2022.

Componența CI poate fi vizualizată prin accesarea link-ului https://lctbanpc.md/wp-content/uploads/2022/01/Anexa-1.-Componen%C8%9Ba-CI-modif-1-25.01.22.pdf

recent events
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice
30Aug2022
Instruirea reprezentanților întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice

I.P. „LCTBANPC” a desfășurat, la 30 august 2022, instruirea a peste 20 de reprezentanți ai întreprinderilor producătoare/importatoare/distribuitoare a băuturilor vitivinicole și alcoolice, cu genericul „Modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vit

Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”
15Aug2022
Vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

La 12 august 2022 echipa I.P. „LCTBANPC” a efectuat o vizită de lucru la Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” – una din întreprinderile vitivinicole declarate drept „Patrimoniu Cultural-Naţional al Republicii Moldova”. În cadrul activității, coordonate de directoarea I.P. „LCTBANPC”, dna Lucia GHERDELESCU, au

Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”
03Aug2022
Ședința Comitetului de Imparțialitate din cadrul Organismului de certificare al I.P. „LCTBANPC”

La 01 august  2022 a fost convocată ședința Comitetului de Imparțialitate (CI) din cadrul Organismului de certificare (OC) al I.P. „LCTBANPC”, ea fiind prezidată de către președintele acestuia, dl Artur MACARI – șef al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității Teh

Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”
29Jul2022
Ședința Consiliului I.P. „LCTBANPC”

La 27 iulie 2022 a avut loc o nouă ședință a Consiliului I.P. „LCTBANPC”, pe agenda acesteia regăsindu-se mai multe subiecte aferente activității instituției din ultima perioadă de timp. Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat raportul I.P. „LCTBANPC”, prezentat de către directoarea acesteia, dna Lucia GHERDELESCU, privin